Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/06/2017 44 ngày 10.000.000 ₫ Tăng 4.100.000 VNĐ mayphatdien_g7
2 09/05/2017 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
3 05/05/2017 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
4 26/04/2017 21 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
5 05/04/2017 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
6 04/04/2017 18 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
7 17/03/2017 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
8 14/03/2017 40 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
9 02/02/2017 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
10 29/01/2017 77 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
11 13/11/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
12 12/11/2016 28 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
13 15/10/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
14 14/10/2016 108 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
15 28/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
16 27/06/2016 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
17 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
18 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
19 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
20 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
21 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
22 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
23 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
24 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
25 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
26 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
27 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
28 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
29 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
30 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
31 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
32 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
33 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
34 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
35 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
36 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
37 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
38 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
39 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
40 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
41 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
42 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
43 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
44 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
45 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
46 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
47 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
48 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
49 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
50 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
51 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
52 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
53 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
54 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
55 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
56 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
57 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
58 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
59 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
60 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
61 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
62 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
63 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
64 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
65 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
66 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
67 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
68 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
69 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
70 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
71 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
72 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
73 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
74 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
75 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
76 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
77 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
78 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
79 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
80 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
81 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
82 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
83 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
84 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
85 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
86 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
87 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
88 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
89 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
90 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
91 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
92 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
93 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
94 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
95 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
96 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
97 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
98 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
99 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
100 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
101 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
102 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
103 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
104 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
105 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
106 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
107 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
108 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
109 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
110 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
111 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
112 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
113 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
114 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
115 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
116 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
117 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
118 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
119 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
120 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
121 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
122 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
123 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
124 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
125 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
126 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 126 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.