Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/10/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
2 14/10/2016 108 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
3 28/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
4 27/06/2016 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
5 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
6 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
7 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
8 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
9 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
10 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
11 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
12 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
13 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
14 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
15 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
16 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
17 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
18 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
19 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
20 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
21 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
22 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
23 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
24 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
25 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
26 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
27 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
28 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
29 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
30 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
31 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
32 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
33 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
34 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
35 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
36 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
37 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
38 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
39 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
40 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
41 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
42 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
43 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
44 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
45 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
46 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
47 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
48 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
49 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
50 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
51 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
52 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
53 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
54 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
55 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
56 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
57 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
58 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
59 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
60 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
61 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
62 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
63 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
64 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
65 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
66 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
67 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
68 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
69 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
70 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
71 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
72 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
73 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
74 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
75 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
76 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
77 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
78 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
79 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
80 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
81 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
82 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
83 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
84 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
85 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
86 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
87 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
88 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
89 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
90 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
91 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
92 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
93 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
94 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
95 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
96 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
97 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
98 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
99 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
100 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
101 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
102 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
103 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
104 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
105 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
106 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
107 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
108 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
109 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
110 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
111 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
112 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
113 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
114 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 114 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.