Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
2 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
3 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
4 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
5 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
6 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
7 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
8 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
9 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
10 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
11 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
12 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
13 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
14 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
15 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
16 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
17 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
18 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
19 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
20 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
21 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
22 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
23 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
24 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
25 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
26 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
27 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
28 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
29 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
30 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
31 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
32 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
33 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
34 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
35 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
36 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
37 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
38 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
39 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
40 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
41 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
42 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
43 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
44 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
45 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
46 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
47 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
48 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
49 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
50 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
51 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
52 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
53 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
54 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
55 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
56 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
57 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
58 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
59 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
60 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
61 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
62 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
63 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
64 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
65 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
66 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
67 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
68 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
69 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
70 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
71 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
72 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
73 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
74 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
75 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
76 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
77 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
78 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
79 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
80 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
81 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
82 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
83 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
84 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
85 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
86 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
87 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
88 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
89 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
90 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
91 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
92 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
93 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
94 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
95 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
96 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
97 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
98 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
99 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
100 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
101 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
102 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
103 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
104 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
105 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
106 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
107 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
108 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 108 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.