Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/02/2017 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
2 29/01/2017 77 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
3 13/11/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
4 12/11/2016 28 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
5 15/10/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
6 14/10/2016 108 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
7 28/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
8 27/06/2016 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
9 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
10 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
11 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
12 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
13 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
14 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
15 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
16 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
17 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
18 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
19 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
20 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
21 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
22 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
23 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
24 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
25 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
26 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
27 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
28 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
29 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
30 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
31 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
32 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
33 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
34 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
35 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
36 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
37 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
38 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
39 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
40 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
41 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
42 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
43 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
44 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
45 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
46 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
47 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
48 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
49 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
50 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
51 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
52 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
53 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
54 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
55 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
56 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
57 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
58 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
59 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
60 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
61 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
62 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
63 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
64 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
65 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
66 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
67 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
68 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
69 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
70 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
71 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
72 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
73 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
74 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
75 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
76 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
77 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
78 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
79 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
80 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
81 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
82 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
83 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
84 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
85 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
86 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
87 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
88 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
89 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
90 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
91 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
92 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
93 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
94 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
95 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
96 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
97 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
98 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
99 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
100 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
101 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
102 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
103 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
104 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
105 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
106 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
107 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
108 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
109 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
110 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
111 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
112 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
113 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
114 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
115 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
116 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
117 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
118 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 118 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.