Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
2 27/06/2016 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
3 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
4 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
5 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
6 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
7 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
8 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
9 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
10 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
11 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
12 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
13 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
14 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
15 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
16 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
17 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
18 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
19 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
20 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
21 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
22 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
23 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
24 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
25 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
26 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
27 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
28 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
29 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
30 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
31 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
32 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
33 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
34 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
35 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
36 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
37 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
38 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
39 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
40 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
41 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
42 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
43 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
44 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
45 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
46 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
47 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
48 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
49 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
50 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
51 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
52 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
53 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
54 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
55 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
56 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
57 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
58 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
59 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
60 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
61 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
62 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
63 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
64 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
65 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
66 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
67 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
68 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
69 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
70 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
71 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
72 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
73 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
74 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
75 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
76 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
77 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
78 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
79 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
80 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
81 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
82 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
83 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
84 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
85 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
86 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
87 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
88 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
89 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
90 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
91 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
92 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
93 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
94 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
95 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
96 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
97 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
98 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
99 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
100 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
101 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
102 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
103 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
104 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
105 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
106 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
107 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
108 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
109 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
110 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
111 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
112 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 112 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.