Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
2 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
3 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
4 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
5 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
6 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
7 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
8 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
9 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
10 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
11 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
12 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
13 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
14 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
15 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
16 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
17 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
18 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
19 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
20 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
21 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
22 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
23 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
24 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
25 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
26 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
27 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
28 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
29 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
30 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
31 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
32 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
33 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
34 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
35 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
36 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
37 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
38 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
39 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
40 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
41 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
42 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
43 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
44 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
45 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
46 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
47 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
48 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
49 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
50 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
51 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
52 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
53 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
54 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
55 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
56 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
57 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
58 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
59 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
60 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
61 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
62 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
63 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
64 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
65 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
66 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
67 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
68 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
69 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
70 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
71 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
72 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
73 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
74 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
75 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
76 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
77 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
78 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
79 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
80 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
81 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
82 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
83 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
84 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
85 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
86 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
87 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
88 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
89 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
90 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
91 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
92 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
93 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
94 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
95 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
96 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
97 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
98 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
99 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
100 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
101 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
102 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
103 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
104 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 104 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.