Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/05/2017 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
2 05/05/2017 9 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
3 26/04/2017 21 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
4 05/04/2017 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
5 04/04/2017 18 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
6 17/03/2017 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
7 14/03/2017 40 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
8 02/02/2017 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
9 29/01/2017 77 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
10 13/11/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
11 12/11/2016 28 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
12 15/10/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
13 14/10/2016 108 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
14 28/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
15 27/06/2016 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
16 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
17 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
18 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
19 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
20 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
21 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
22 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
23 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
24 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
25 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
26 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
27 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
28 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
29 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
30 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
31 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
32 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
33 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
34 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
35 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
36 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
37 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
38 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
39 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
40 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
41 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
42 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
43 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
44 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
45 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
46 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
47 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
48 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
49 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
50 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
51 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
52 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
53 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
54 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
55 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
56 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
57 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
58 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
59 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
60 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
61 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
62 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
63 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
64 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
65 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
66 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
67 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
68 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
69 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
70 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
71 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
72 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
73 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
74 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
75 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
76 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
77 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
78 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
79 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
80 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
81 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
82 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
83 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
84 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
85 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
86 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
87 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
88 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
89 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
90 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
91 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
92 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
93 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
94 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
95 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
96 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
97 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
98 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
99 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
100 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
101 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
102 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
103 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
104 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
105 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
106 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
107 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
108 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
109 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
110 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
111 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
112 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
113 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
114 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
115 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
116 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
117 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
118 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
119 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
120 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
121 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
122 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
123 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
124 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
125 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 125 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.