Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
2 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
3 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
4 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
5 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
6 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
7 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
8 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
9 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
10 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
11 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
12 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
13 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
14 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
15 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
16 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
17 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
18 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
19 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
20 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
21 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
22 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
23 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
24 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
25 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
26 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
27 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
28 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
29 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
30 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
31 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
32 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
33 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
34 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
35 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
36 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
37 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
38 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
39 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
40 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
41 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
42 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
43 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
44 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
45 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
46 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
47 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
48 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
49 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
50 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
51 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
52 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
53 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
54 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
55 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
56 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
57 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
58 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
59 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
60 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
61 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
62 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
63 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
64 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
65 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
66 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
67 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
68 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
69 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
70 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
71 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
72 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
73 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
74 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
75 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
76 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
77 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
78 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
79 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
80 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
81 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
82 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
83 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
84 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
85 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
86 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
87 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
88 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
89 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
90 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
91 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
92 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
93 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
94 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
95 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
96 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
97 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
98 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
99 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
100 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
101 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
102 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
103 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
104 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
105 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
106 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
107 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
108 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
109 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
110 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 110 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.