Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/03/2017 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
2 14/03/2017 40 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
3 02/02/2017 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
4 29/01/2017 77 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
5 13/11/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
6 12/11/2016 28 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
7 15/10/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
8 14/10/2016 108 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
9 28/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
10 27/06/2016 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
11 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
12 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
13 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
14 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
15 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
16 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
17 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
18 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
19 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
20 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
21 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
22 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
23 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
24 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
25 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
26 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
27 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
28 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
29 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
30 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
31 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
32 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
33 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
34 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
35 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
36 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
37 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
38 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
39 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
40 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
41 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
42 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
43 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
44 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
45 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
46 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
47 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
48 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
49 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
50 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
51 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
52 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
53 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
54 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
55 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
56 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
57 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
58 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
59 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
60 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
61 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
62 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
63 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
64 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
65 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
66 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
67 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
68 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
69 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
70 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
71 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
72 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
73 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
74 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
75 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
76 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
77 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
78 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
79 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
80 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
81 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
82 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
83 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
84 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
85 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
86 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
87 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
88 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
89 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
90 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
91 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
92 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
93 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
94 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
95 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
96 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
97 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
98 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
99 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
100 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
101 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
102 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
103 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
104 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
105 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
106 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
107 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
108 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
109 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
110 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
111 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
112 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
113 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
114 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
115 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
116 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
117 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
118 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
119 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
120 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 120 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.