Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/11/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
2 12/11/2016 28 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
3 15/10/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
4 14/10/2016 108 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
5 28/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
6 27/06/2016 24 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
7 03/06/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
8 02/06/2016 23 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
9 10/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
10 09/05/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
11 07/05/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
12 06/05/2016 9 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
13 27/04/2016 4 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
14 23/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
15 22/04/2016 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
16 20/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
17 19/04/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
18 16/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
19 15/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
20 07/04/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
21 06/04/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
22 05/04/2016 8 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
23 28/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
24 27/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
25 26/03/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
26 23/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
27 22/03/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
28 21/03/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
29 16/03/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
30 15/03/2016 19 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
31 25/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
32 24/02/2016 5 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
33 19/02/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
34 18/02/2016 3 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
35 15/02/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
36 14/02/2016 26 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
37 19/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
38 18/01/2016 2 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
39 16/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
40 15/01/2016 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
41 08/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
42 07/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
43 06/01/2016 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
44 05/01/2016 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
45 04/01/2016 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
46 01/01/2016 58 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
47 04/11/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
48 03/11/2015 36 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
49 28/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
50 27/09/2015 3 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
51 24/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
52 23/09/2015 1 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
53 22/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
54 21/09/2015 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ lehoangco
55 20/09/2015 12 ngày 5.000.000 ₫ Giá không đổi mayphatdien_g7
56 08/09/2015 7 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
57 01/09/2015 4 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ sieuthiht
58 28/08/2015 185 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ mayphatdien_g7
59 24/02/2015 143 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
60 04/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
61 03/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
62 02/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
63 01/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
64 30/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
65 29/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
66 28/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
67 27/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
68 26/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
69 25/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
70 24/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
71 23/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
72 22/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
73 21/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
74 20/09/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lehoangco
75 19/09/2014 1 ngày 5.850.000 ₫ Giá không đổi khodienmay
76 18/09/2014 368 ngày 5.850.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ khodienmay
77 15/09/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
78 14/09/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ sieuthiht
79 12/09/2013 35 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
80 08/08/2013 7 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
81 01/08/2013 49 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
82 13/06/2013 9 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
83 04/06/2013 20 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
84 15/05/2013 29 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
85 16/04/2013 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
86 10/04/2013 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
87 09/04/2013 15 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
88 25/03/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
89 22/03/2013 7 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
90 15/03/2013 22 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
91 21/02/2013 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
92 18/02/2013 26 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
93 23/01/2013 2 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
94 21/01/2013 131 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
95 12/09/2012 8 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
96 04/09/2012 5 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
97 30/08/2012 3 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
98 27/08/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
99 23/08/2012 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
100 10/08/2012 3 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
101 07/08/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
102 06/08/2012 14 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
103 23/07/2012 6 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
104 17/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
105 16/07/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
106 12/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
107 11/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
108 10/07/2012 1 ngày 2.900.000 ₫ Giá không đổi nangluongdien
109 09/07/2012 2 ngày 2.900.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ nangluongdien
110 07/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
111 05/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
112 03/07/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
113 02/07/2012 2 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
114 30/06/2012 4 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi lehoangco
115 26/06/2012 1 ngày 5.900.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ lehoangco
116 25/06/2012 2.900.000 ₫ nangluongdien
Có tổng cộng 116 thay đổi giá của sản phẩm Tủ ATS tự động chuyển nguồn điện đã được hệ thống ghi lại.