• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/04/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
2 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
3 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
4 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
5 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
6 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
7 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
8 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
9 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
10 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
11 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
12 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
13 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
14 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
15 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
16 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
17 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
18 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
19 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
20 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
21 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
22 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
23 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
24 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
25 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
26 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
27 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
28 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
29 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
30 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
31 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
32 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
33 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
34 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
35 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
36 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
37 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
38 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
39 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
40 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
41 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
42 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
43 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
44 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
45 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
46 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
47 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
48 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
49 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
50 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
51 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
52 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
53 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
54 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
55 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
56 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
57 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
58 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
59 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
60 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
61 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
62 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
63 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
64 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
65 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
66 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
67 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
68 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
69 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
70 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
71 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
72 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
73 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
74 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
75 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
76 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
77 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
78 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
79 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
80 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
81 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
82 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
83 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
84 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
85 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
86 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
87 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
88 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
89 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
90 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
91 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
92 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
93 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
94 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
95 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
96 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
97 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
98 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
99 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
100 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
101 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
102 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
103 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
104 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
105 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
106 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
107 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
108 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
109 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
110 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
111 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
112 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 112 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải