• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
2 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
3 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
4 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
5 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
6 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
7 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
8 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
9 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
10 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
11 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
12 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
13 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
14 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
15 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
16 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
17 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
18 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
19 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
20 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
21 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
22 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
23 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
24 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
25 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
26 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
27 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
28 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
29 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
30 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
31 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
32 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
33 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
34 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
35 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
36 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
37 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
38 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
39 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
40 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
41 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
42 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
43 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
44 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
45 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
46 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
47 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
48 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
49 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
50 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
51 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
52 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
53 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
54 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
55 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
56 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
57 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
58 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
59 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
60 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
61 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
62 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
63 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
64 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
65 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
66 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
67 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
68 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
69 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
70 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
71 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
72 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
73 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
74 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
75 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
76 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
77 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
78 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
79 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
80 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
81 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
82 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
83 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
84 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
85 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
86 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
87 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
88 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
89 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
90 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
91 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
92 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
93 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
94 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
95 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
96 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
97 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
98 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
99 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
100 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
101 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
102 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
103 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
104 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
105 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
106 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
107 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
108 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
109 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
110 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
111 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
112 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
113 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
114 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
115 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
116 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
117 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
118 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
119 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
120 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
121 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
122 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
123 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
124 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
125 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
126 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
127 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
128 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
129 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
130 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
131 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
132 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
133 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
134 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
135 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
136 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
137 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
138 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
139 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
140 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
141 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
142 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
143 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 143 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải