• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
2 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
3 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
4 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
5 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
6 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
7 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
8 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
9 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
10 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
11 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
12 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
13 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
14 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
15 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
16 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
17 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
18 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
19 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
20 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
21 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
22 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
23 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
24 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
25 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
26 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
27 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
28 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
29 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
30 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
31 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
32 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
33 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
34 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
35 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
36 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
37 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
38 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
39 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
40 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
41 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
42 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
43 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
44 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
45 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
46 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
47 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
48 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
49 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
50 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
51 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
52 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
53 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
54 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
55 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
56 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
57 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
58 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
59 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
60 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
61 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
62 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
63 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
64 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
65 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
66 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
67 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
68 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
69 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
70 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
71 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
72 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
73 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
74 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
75 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
76 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
77 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
78 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
79 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
80 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
81 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
82 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
83 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
84 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
85 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
86 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
87 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
88 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
89 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
90 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
91 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
92 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
93 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
94 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
95 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
96 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
97 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
98 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
99 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
100 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
101 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
102 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
103 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
104 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
105 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
106 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
107 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
108 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
109 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
110 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
111 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
112 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
113 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
114 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
115 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
116 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
117 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
118 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
119 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
120 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
121 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
122 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
123 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
124 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
125 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
126 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
127 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
128 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
129 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
130 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
131 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
132 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
133 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
134 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
135 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
136 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
137 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
138 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
139 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
140 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
141 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
142 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
143 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
144 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
145 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
146 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
147 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
148 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
149 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
150 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
151 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
152 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
153 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
154 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
155 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
156 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
157 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
158 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
159 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
160 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
161 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
162 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
163 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
164 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
165 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
166 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
167 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
168 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
169 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
170 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
171 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
172 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
173 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
174 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
175 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
176 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
177 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
178 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
179 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
180 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
181 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
182 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
183 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
184 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
185 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
186 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
187 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
188 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
189 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
190 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
191 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
192 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
193 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
194 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
195 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
196 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
197 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
198 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
199 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
200 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
201 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
202 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
203 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
204 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
205 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 205 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải