Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/10/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
2 19/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
3 18/10/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
4 14/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
5 13/10/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
6 11/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
7 10/10/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
8 07/10/2016 17 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
9 20/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
10 18/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
11 17/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi TLShop
12 16/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
13 15/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
14 13/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
15 11/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
16 10/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
17 09/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
18 08/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
19 07/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
20 06/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ shopnhaxinh
21 05/09/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ TLShop
22 31/08/2016 13 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
23 18/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
24 17/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
25 16/08/2016 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
26 12/08/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
27 09/08/2016 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
28 01/08/2016 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
29 27/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
30 25/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
31 23/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
32 22/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
33 20/07/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
34 19/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
35 18/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
36 15/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
37 14/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
38 12/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
39 11/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
40 09/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
41 07/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
42 06/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
43 05/07/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
44 01/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
45 28/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
46 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
47 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
48 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
49 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
50 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
51 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
52 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
53 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
54 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
55 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
56 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
57 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
58 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
59 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
60 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
61 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
62 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
63 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
64 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
65 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
66 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
67 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
68 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
69 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
70 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
71 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
72 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
73 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
74 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
75 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
76 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
77 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
78 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
79 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
80 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
81 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
82 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
83 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
84 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
85 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
86 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
87 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
88 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
89 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
90 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
91 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
92 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
93 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
94 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
95 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
96 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
97 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
98 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
99 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
100 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
101 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
102 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
103 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
104 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
105 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
106 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
107 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
108 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
109 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
110 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
111 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
112 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
113 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
114 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
115 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
116 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
117 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
118 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
119 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
120 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
121 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
122 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
123 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
124 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
125 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
126 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
127 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
128 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
129 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
130 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
131 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
132 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
133 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
134 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
135 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
136 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
137 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
138 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
139 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
140 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
141 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
142 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
143 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
144 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
145 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
146 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
147 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
148 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
149 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
150 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
151 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
152 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
153 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
154 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
155 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
156 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
157 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
158 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
159 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
160 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
161 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
162 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
163 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
164 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
165 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
166 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
167 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
168 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
169 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
170 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
171 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
172 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
173 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
174 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
175 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
176 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
177 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
178 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
179 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
180 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
181 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
182 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
183 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
184 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
185 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
186 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
187 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
188 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
189 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
190 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
191 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
192 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
193 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
194 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
195 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
196 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
197 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
198 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
199 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
200 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
201 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
202 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
203 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
204 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
205 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
206 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
207 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
208 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
209 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
210 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
211 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
212 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
213 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
214 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
215 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
216 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
217 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
218 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
219 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
220 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
221 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
222 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
223 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
224 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
225 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
226 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
227 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
228 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
229 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
230 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
231 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
232 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
233 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
234 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
235 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
236 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
237 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
238 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
239 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
240 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
241 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
242 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
243 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
244 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
245 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
246 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
247 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
248 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
249 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
250 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
251 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
252 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
253 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
254 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
255 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
256 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
257 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
258 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
259 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
260 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
261 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
262 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
263 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
264 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
265 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
266 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
267 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
268 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
269 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
270 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
271 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
272 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
273 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
274 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
275 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
276 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
277 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
278 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
279 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
280 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
281 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
282 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
283 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
284 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
285 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
286 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
287 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
288 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
289 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
290 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
291 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
292 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
293 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
294 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
295 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
296 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
297 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
298 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
299 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
300 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
301 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
302 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
303 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
304 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
305 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
306 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
307 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
308 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
309 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
310 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
311 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
312 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
313 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
314 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
315 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
316 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
317 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
318 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
319 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
320 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
321 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
322 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
323 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
324 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
325 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
326 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
327 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
328 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
329 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
330 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
331 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
332 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
333 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
334 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
335 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
336 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
337 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
338 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
339 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
340 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
341 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
342 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
343 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
344 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
345 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
346 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
347 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
348 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
349 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
350 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
351 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
352 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
353 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
354 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
355 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
356 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
357 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
358 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
359 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
360 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
361 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
362 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
363 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
364 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
365 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
366 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
367 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
368 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
369 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
370 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
371 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
372 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
373 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
374 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
375 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
376 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
377 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
378 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
379 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
380 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
381 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
382 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
383 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
384 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
385 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
386 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
387 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
388 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
389 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
390 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
391 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
392 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
393 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
394 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
395 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
396 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
397 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
398 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
399 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
400 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
401 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
402 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
403 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
404 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
405 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
406 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
407 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
408 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
409 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
410 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
411 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
412 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
413 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
414 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
415 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
416 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
417 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
418 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
419 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
420 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
421 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
422 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
423 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
424 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
425 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
426 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
427 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
428 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
429 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
430 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
431 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
432 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
433 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
434 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
435 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
436 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
437 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
438 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
439 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
440 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
441 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
442 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
443 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
444 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
445 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
446 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
447 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
448 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
449 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
450 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
451 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
452 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
453 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
454 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
455 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
456 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
457 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
458 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
459 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
460 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
461 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
462 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
463 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 463 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.