• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
2 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
3 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
4 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
5 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
6 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
7 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
8 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
9 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
10 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
11 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
12 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
13 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
14 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
15 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
16 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
17 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
18 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
19 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
20 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
21 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
22 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
23 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
24 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
25 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
26 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
27 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
28 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
29 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
30 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
31 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
32 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
33 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
34 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
35 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
36 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
37 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
38 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
39 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
40 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
41 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
42 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
43 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
44 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
45 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
46 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
47 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
48 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
49 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
50 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
51 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
52 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
53 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
54 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
55 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
56 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
57 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
58 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
59 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
60 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
61 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
62 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
63 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
64 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
65 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
66 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
67 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
68 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
69 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
70 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
71 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
72 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
73 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
74 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
75 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
76 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
77 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
78 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
79 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
80 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
81 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
82 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
83 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
84 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
85 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
86 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
87 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
88 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
89 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
90 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
91 09/06/2014 4 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
92 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
93 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
94 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
95 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
96 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
97 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
98 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
99 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
100 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
101 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
102 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
103 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
104 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
105 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
106 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
107 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
108 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
109 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
110 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
111 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
112 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
113 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
114 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
115 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
116 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
117 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
118 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
119 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
120 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
121 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
122 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
123 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
124 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
125 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
126 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
127 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
128 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
129 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
130 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
131 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
132 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
133 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
134 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
135 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
136 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
137 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
138 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
139 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
140 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
141 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
142 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
143 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
144 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
145 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
146 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
147 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
148 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
149 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
150 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
151 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
152 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
153 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
154 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
155 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
156 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
157 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
158 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
159 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
160 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
161 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
162 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
163 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
164 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
165 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
166 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
167 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
168 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
169 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
170 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
171 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
172 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
173 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
174 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
175 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
176 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
177 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
178 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
179 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
180 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
181 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
182 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
183 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
184 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
185 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
186 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
187 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
188 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
189 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
190 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
191 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
192 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
193 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
194 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
195 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
196 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
197 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
198 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
199 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
200 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
201 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
202 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
203 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
204 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
205 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
206 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
207 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
208 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
209 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
210 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
211 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
212 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
213 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
214 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
215 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
216 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
217 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
218 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 218 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải