• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
2 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
3 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
4 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
5 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
6 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
7 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
8 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
9 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
10 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
11 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
12 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
13 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
14 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
15 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
16 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
17 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
18 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
19 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
20 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
21 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
22 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
23 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
24 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
25 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
26 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
27 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
28 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
29 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
30 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
31 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
32 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
33 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
34 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
35 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
36 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
37 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
38 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
39 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
40 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
41 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
42 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
43 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
44 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
45 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
46 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
47 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
48 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
49 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
50 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
51 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
52 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
53 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
54 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
55 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
56 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
57 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
58 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
59 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
60 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
61 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
62 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
63 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
64 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
65 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
66 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
67 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
68 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
69 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
70 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
71 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
72 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
73 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
74 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
75 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
76 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
77 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
78 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
79 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
80 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
81 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
82 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
83 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
84 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
85 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
86 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
87 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
88 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
89 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
90 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
91 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
92 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
93 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
94 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
95 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
96 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
97 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
98 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
99 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
100 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
101 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
102 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
103 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
104 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
105 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
106 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
107 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
108 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
109 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
110 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
111 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
112 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
113 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
114 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
115 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
116 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
117 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
118 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
119 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
120 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
121 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
122 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
123 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
124 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
125 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
126 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
127 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
128 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
129 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
130 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
131 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
132 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
133 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
134 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
135 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
136 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
137 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
138 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
139 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
140 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
141 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
142 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
143 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
144 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
145 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
146 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
147 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
148 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
149 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
150 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
151 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
152 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
153 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
154 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
155 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
156 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
157 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
158 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
159 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
160 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
161 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
162 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
163 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
164 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
165 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
166 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
167 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
168 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
169 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
170 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
171 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
172 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
173 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
174 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
175 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
176 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
177 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
178 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
179 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
180 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
181 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
182 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
183 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
184 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
185 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
186 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
187 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
188 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
189 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
190 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
191 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
192 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
193 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
194 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
195 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
196 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
197 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
198 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
199 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
200 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
201 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
202 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
203 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
204 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
205 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
206 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
207 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
208 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
209 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
210 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
211 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
212 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
213 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
214 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
215 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
216 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
217 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
218 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
219 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
220 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
221 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
222 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
223 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
224 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
225 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
226 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
227 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
228 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
229 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
230 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
231 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
232 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
233 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
234 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
235 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
236 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
237 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
238 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
239 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
240 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
241 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
242 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
243 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
244 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
245 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
246 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
247 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
248 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
249 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
250 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
251 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
252 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
253 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
254 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
255 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 255 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô (Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa da, hoa nhựa, ta ba, tay do, thuy san