• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
2 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
3 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
4 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
5 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
6 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
7 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
8 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
9 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
10 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
11 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
12 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
13 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
14 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
15 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
16 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
17 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
18 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
19 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
20 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
21 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
22 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
23 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
24 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
25 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
26 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
27 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
28 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
29 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
30 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
31 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
32 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
33 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
34 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
35 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
36 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
37 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
38 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
39 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
40 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
41 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
42 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
43 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
44 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
45 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
46 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
47 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
48 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
49 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
50 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
51 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
52 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
53 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
54 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
55 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
56 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
57 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
58 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
59 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
60 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
61 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
62 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
63 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
64 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
65 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
66 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
67 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
68 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
69 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
70 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
71 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
72 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
73 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
74 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
75 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
76 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
77 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
78 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
79 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
80 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
81 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
82 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
83 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
84 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
85 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
86 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
87 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
88 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
89 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
90 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
91 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
92 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
93 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
94 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
95 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
96 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
97 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
98 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
99 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
100 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
101 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
102 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
103 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
104 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
105 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
106 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
107 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
108 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
109 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
110 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
111 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
112 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
113 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
114 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
115 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
116 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
117 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
118 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
119 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
120 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
121 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
122 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
123 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
124 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
125 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
126 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
127 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
128 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
129 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
130 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
131 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
132 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
133 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
134 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
135 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
136 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
137 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
138 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
139 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
140 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
141 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
142 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
143 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
144 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
145 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
146 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
147 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
148 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
149 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
150 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
151 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
152 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
153 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
154 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
155 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
156 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
157 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
158 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
159 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
160 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
161 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
162 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
163 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
164 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
165 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
166 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
167 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
168 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
169 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
170 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
171 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
172 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
173 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
174 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
175 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
176 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
177 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
178 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
179 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
180 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
181 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
182 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
183 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
184 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
185 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
186 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
187 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
188 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
189 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
190 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
191 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
192 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
193 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
194 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
195 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
196 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
197 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
198 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
199 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
200 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
201 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
202 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
203 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
204 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
205 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
206 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
207 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
208 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
209 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
210 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
211 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
212 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
213 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
214 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
215 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
216 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
217 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
218 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
219 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
220 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
221 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
222 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
223 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
224 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
225 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
226 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
227 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
228 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
229 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
230 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
231 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
232 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
233 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
234 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
235 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
236 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
237 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
238 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
239 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
240 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
241 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
242 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
243 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
244 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
245 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
246 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
247 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
248 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
249 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
250 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
251 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
252 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
253 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
254 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
255 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
256 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
257 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
258 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
259 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
260 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
261 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
262 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
263 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
264 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
265 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
266 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
267 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
268 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 268 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô (Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải
Từ khóa nổi bật trong tuần: xe tai 100 tan, loa xe tai, xe tải kia tan, xe tải daewoo, xe tải hino, xe tải 1.25 tấn, xe tải 25 tấn, xe ben howo, hyundai 25t, xe tai cuu long, xe tai thung cu, xe ben kamaz, xe tải 1.5 tấn, xe ben 500kg, xe tai vinaxuki, xe ben 3.45 tấn, might 2.5 tấn, hino 24 tấn, xe howo, xe dfm