Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ giaxetai
2 02/12/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
3 01/12/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
4 30/11/2016 7 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
5 23/11/2016 34 ngày 885.000.000 ₫ Tăng 255.000.000 VNĐ otoPhuMan
6 20/10/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
7 19/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
8 18/10/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
9 14/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
10 13/10/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
11 11/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
12 10/10/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
13 07/10/2016 17 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
14 20/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
15 18/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
16 17/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi TLShop
17 16/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
18 15/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
19 13/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
20 11/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
21 10/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
22 09/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
23 08/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
24 07/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
25 06/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ shopnhaxinh
26 05/09/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ TLShop
27 31/08/2016 13 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
28 18/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
29 17/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
30 16/08/2016 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
31 12/08/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
32 09/08/2016 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
33 01/08/2016 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
34 27/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
35 25/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
36 23/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
37 22/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
38 20/07/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
39 19/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
40 18/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
41 15/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
42 14/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
43 12/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
44 11/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
45 09/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
46 07/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
47 06/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
48 05/07/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
49 01/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
50 28/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
51 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
52 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
53 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
54 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
55 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
56 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
57 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
58 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
59 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
60 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
61 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
62 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
63 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
64 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
65 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
66 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
67 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
68 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
69 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
70 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
71 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
72 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
73 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
74 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
75 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
76 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
77 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
78 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
79 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
80 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
81 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
82 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
83 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
84 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
85 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
86 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
87 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
88 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
89 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
90 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
91 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
92 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
93 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
94 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
95 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
96 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
97 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
98 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
99 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
100 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
101 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
102 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
103 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
104 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
105 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
106 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
107 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
108 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
109 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
110 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
111 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
112 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
113 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
114 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
115 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
116 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
117 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
118 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
119 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
120 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
121 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
122 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
123 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
124 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
125 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
126 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
127 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
128 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
129 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
130 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
131 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
132 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
133 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
134 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
135 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
136 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
137 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
138 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
139 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
140 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
141 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
142 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
143 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
144 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
145 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
146 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
147 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
148 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
149 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
150 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
151 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
152 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
153 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
154 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
155 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
156 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
157 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
158 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
159 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
160 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
161 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
162 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
163 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
164 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
165 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
166 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
167 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
168 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
169 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
170 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
171 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
172 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
173 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
174 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
175 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
176 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
177 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
178 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
179 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
180 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
181 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
182 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
183 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
184 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
185 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
186 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
187 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
188 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
189 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
190 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
191 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
192 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
193 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
194 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
195 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
196 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
197 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
198 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
199 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
200 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
201 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
202 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
203 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
204 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
205 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
206 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
207 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
208 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
209 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
210 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
211 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
212 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
213 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
214 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
215 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
216 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
217 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
218 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
219 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
220 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
221 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
222 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
223 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
224 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
225 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
226 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
227 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
228 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
229 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
230 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
231 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
232 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
233 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
234 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
235 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
236 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
237 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
238 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
239 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
240 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
241 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
242 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
243 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
244 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
245 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
246 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
247 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
248 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
249 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
250 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
251 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
252 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
253 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
254 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
255 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
256 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
257 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
258 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
259 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
260 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
261 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
262 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
263 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
264 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
265 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
266 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
267 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
268 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
269 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
270 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
271 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
272 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
273 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
274 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
275 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
276 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
277 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
278 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
279 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
280 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
281 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
282 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
283 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
284 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
285 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
286 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
287 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
288 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
289 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
290 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
291 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
292 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
293 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
294 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
295 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
296 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
297 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
298 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
299 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
300 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
301 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
302 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
303 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
304 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
305 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
306 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
307 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
308 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
309 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
310 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
311 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
312 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
313 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
314 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
315 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
316 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
317 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
318 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
319 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
320 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
321 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
322 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
323 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
324 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
325 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
326 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
327 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
328 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
329 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
330 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
331 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
332 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
333 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
334 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
335 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
336 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
337 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
338 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
339 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
340 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
341 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
342 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
343 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
344 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
345 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
346 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
347 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
348 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
349 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
350 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
351 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
352 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
353 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
354 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
355 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
356 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
357 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
358 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
359 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
360 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
361 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
362 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
363 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
364 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
365 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
366 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
367 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
368 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
369 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
370 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
371 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
372 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
373 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
374 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
375 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
376 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
377 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
378 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
379 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
380 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
381 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
382 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
383 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
384 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
385 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
386 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
387 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
388 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
389 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
390 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
391 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
392 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
393 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
394 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
395 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
396 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
397 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
398 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
399 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
400 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
401 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
402 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
403 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
404 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
405 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
406 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
407 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
408 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
409 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
410 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
411 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
412 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
413 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
414 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
415 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
416 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
417 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
418 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
419 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
420 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
421 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
422 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
423 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
424 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
425 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
426 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
427 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
428 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
429 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
430 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
431 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
432 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
433 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
434 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
435 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
436 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
437 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
438 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
439 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
440 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
441 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
442 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
443 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
444 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
445 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
446 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
447 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
448 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
449 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
450 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
451 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
452 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
453 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
454 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
455 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
456 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
457 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
458 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
459 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
460 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
461 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
462 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
463 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
464 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
465 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
466 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
467 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
468 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 468 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.