• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
2 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
3 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
4 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
5 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
6 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
7 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
8 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
9 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
10 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
11 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
12 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
13 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
14 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
15 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
16 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
17 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
18 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
19 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
20 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
21 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
22 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
23 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
24 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
25 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
26 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
27 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
28 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
29 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
30 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
31 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
32 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
33 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
34 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
35 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
36 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
37 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
38 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
39 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
40 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
41 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
42 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
43 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
44 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
45 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
46 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
47 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
48 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
49 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
50 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
51 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
52 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
53 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
54 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
55 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
56 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
57 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
58 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
59 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
60 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
61 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
62 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
63 09/06/2014 4 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
64 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
65 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
66 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
67 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
68 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
69 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
70 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
71 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
72 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
73 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
74 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
75 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
76 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
77 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
78 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
79 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
80 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
81 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
82 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
83 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
84 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
85 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
86 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
87 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
88 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
89 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
90 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
91 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
92 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
93 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
94 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
95 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
96 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
97 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
98 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
99 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
100 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
101 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
102 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
103 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
104 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
105 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
106 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
107 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
108 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
109 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
110 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
111 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
112 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
113 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
114 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
115 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
116 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
117 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
118 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
119 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
120 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
121 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
122 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
123 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
124 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
125 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
126 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
127 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
128 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
129 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
130 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
131 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
132 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
133 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
134 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
135 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
136 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
137 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
138 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
139 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
140 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
141 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
142 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
143 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
144 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
145 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
146 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
147 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
148 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
149 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
150 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
151 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
152 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
153 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
154 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
155 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
156 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
157 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
158 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
159 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
160 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
161 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
162 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
163 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
164 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
165 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
166 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
167 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
168 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
169 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
170 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
171 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
172 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
173 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
174 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
175 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
176 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
177 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
178 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
179 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
180 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
181 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
182 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
183 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
184 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
185 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
186 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
187 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
188 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
189 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
190 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 190 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải