• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
2 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
3 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
4 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
5 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
6 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
7 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
8 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
9 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
10 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
11 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
12 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
13 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
14 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
15 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
16 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
17 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
18 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
19 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
20 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
21 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
22 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
23 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
24 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
25 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
26 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
27 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
28 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
29 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
30 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
31 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
32 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
33 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
34 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
35 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
36 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
37 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
38 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
39 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
40 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
41 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
42 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
43 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
44 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
45 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
46 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
47 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
48 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
49 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
50 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
51 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
52 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
53 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
54 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
55 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
56 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
57 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
58 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
59 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
60 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
61 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
62 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
63 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
64 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
65 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
66 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
67 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
68 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
69 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
70 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
71 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
72 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
73 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
74 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
75 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
76 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
77 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
78 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
79 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
80 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
81 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
82 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
83 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
84 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
85 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
86 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
87 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
88 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
89 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
90 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
91 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
92 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
93 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
94 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
95 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
96 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
97 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
98 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
99 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
100 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
101 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
102 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
103 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
104 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
105 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
106 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
107 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
108 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
109 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
110 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
111 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
112 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
113 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
114 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
115 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
116 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
117 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
118 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
119 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
120 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
121 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
122 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
123 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
124 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
125 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
126 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
127 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
128 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
129 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
130 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
131 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
132 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
133 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
134 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
135 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
136 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
137 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
138 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
139 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
140 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
141 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
142 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
143 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
144 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
145 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
146 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
147 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
148 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
149 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
150 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
151 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
152 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
153 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
154 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
155 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
156 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
157 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
158 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
159 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
160 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
161 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
162 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 162 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải