• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
2 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
3 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
4 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
5 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
6 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
7 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
8 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
9 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
10 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
11 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
12 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
13 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
14 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
15 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
16 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
17 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
18 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
19 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
20 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
21 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
22 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
23 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
24 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
25 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
26 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
27 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
28 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
29 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
30 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
31 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
32 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
33 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
34 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
35 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
36 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
37 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
38 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
39 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
40 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
41 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
42 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
43 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
44 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
45 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
46 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
47 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
48 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
49 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
50 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
51 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
52 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
53 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
54 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
55 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
56 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
57 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
58 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
59 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
60 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
61 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
62 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
63 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
64 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
65 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
66 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
67 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
68 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
69 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
70 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
71 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
72 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
73 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
74 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
75 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
76 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
77 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
78 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
79 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
80 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
81 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
82 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
83 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
84 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
85 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
86 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
87 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
88 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
89 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
90 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
91 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
92 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
93 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
94 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
95 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
96 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
97 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
98 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
99 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
100 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
101 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
102 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
103 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
104 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
105 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
106 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
107 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
108 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
109 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
110 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
111 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
112 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
113 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
114 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
115 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
116 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
117 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
118 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
119 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
120 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
121 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
122 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
123 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
124 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
125 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
126 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
127 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
128 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
129 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
130 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
131 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
132 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
133 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
134 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
135 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
136 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
137 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
138 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
139 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
140 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
141 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
142 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
143 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
144 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
145 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
146 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
147 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
148 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
149 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
150 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
151 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
152 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
153 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
154 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
155 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
156 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
157 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
158 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
159 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
160 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
161 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
162 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
163 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
164 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
165 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
166 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
167 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
168 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
169 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
170 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
171 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
172 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
173 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
174 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
175 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
176 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
177 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
178 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
179 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
180 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
181 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
182 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
183 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
184 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
185 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
186 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
187 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
188 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
189 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
190 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
191 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
192 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
193 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
194 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
195 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
196 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
197 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
198 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
199 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
200 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
201 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
202 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
203 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
204 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
205 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
206 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
207 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
208 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
209 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
210 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
211 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
212 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
213 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
214 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
215 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
216 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
217 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
218 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
219 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
220 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
221 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
222 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
223 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
224 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
225 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
226 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
227 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
228 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
229 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
230 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
231 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
232 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
233 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
234 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
235 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
236 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
237 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
238 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
239 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
240 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
241 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
242 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
243 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
244 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 244 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô (Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải
Từ khóa nổi bật trong tuần: keo tu, sữa dumex, panasonic, htc, sony