Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
2 25/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
3 23/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
4 22/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
5 20/07/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
6 19/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
7 18/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
8 15/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
9 14/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
10 12/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
11 11/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
12 09/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
13 07/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
14 06/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
15 05/07/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
16 01/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
17 28/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
18 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
19 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
20 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
21 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
22 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
23 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
24 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
25 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
26 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
27 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
28 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
29 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
30 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
31 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
32 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
33 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
34 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
35 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
36 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
37 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
38 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
39 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
40 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
41 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
42 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
43 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
44 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
45 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
46 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
47 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
48 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
49 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
50 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
51 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
52 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
53 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
54 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
55 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
56 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
57 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
58 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
59 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
60 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
61 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
62 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
63 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
64 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
65 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
66 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
67 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
68 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
69 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
70 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
71 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
72 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
73 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
74 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
75 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
76 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
77 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
78 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
79 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
80 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
81 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
82 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
83 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
84 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
85 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
86 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
87 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
88 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
89 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
90 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
91 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
92 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
93 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
94 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
95 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
96 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
97 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
98 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
99 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
100 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
101 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
102 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
103 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
104 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
105 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
106 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
107 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
108 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
109 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
110 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
111 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
112 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
113 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
114 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
115 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
116 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
117 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
118 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
119 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
120 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
121 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
122 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
123 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
124 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
125 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
126 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
127 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
128 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
129 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
130 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
131 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
132 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
133 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
134 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
135 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
136 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
137 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
138 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
139 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
140 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
141 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
142 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
143 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
144 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
145 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
146 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
147 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
148 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
149 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
150 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
151 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
152 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
153 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
154 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
155 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
156 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
157 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
158 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
159 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
160 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
161 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
162 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
163 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
164 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
165 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
166 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
167 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
168 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
169 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
170 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
171 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
172 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
173 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
174 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
175 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
176 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
177 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
178 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
179 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
180 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
181 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
182 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
183 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
184 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
185 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
186 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
187 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
188 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
189 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
190 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
191 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
192 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
193 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
194 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
195 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
196 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
197 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
198 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
199 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
200 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
201 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
202 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
203 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
204 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
205 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
206 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
207 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
208 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
209 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
210 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
211 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
212 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
213 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
214 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
215 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
216 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
217 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
218 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
219 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
220 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
221 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
222 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
223 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
224 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
225 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
226 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
227 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
228 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
229 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
230 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
231 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
232 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
233 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
234 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
235 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
236 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
237 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
238 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
239 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
240 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
241 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
242 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
243 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
244 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
245 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
246 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
247 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
248 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
249 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
250 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
251 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
252 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
253 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
254 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
255 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
256 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
257 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
258 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
259 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
260 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
261 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
262 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
263 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
264 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
265 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
266 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
267 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
268 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
269 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
270 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
271 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
272 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
273 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
274 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
275 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
276 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
277 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
278 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
279 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
280 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
281 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
282 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
283 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
284 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
285 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
286 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
287 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
288 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
289 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
290 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
291 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
292 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
293 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
294 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
295 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
296 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
297 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
298 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
299 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
300 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
301 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
302 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
303 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
304 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
305 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
306 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
307 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
308 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
309 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
310 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
311 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
312 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
313 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
314 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
315 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
316 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
317 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
318 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
319 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
320 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
321 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
322 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
323 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
324 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
325 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
326 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
327 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
328 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
329 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
330 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
331 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
332 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
333 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
334 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
335 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
336 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
337 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
338 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
339 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
340 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
341 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
342 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
343 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
344 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
345 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
346 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
347 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
348 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
349 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
350 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
351 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
352 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
353 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
354 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
355 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
356 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
357 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
358 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
359 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
360 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
361 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
362 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
363 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
364 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
365 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
366 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
367 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
368 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
369 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
370 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
371 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
372 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
373 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
374 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
375 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
376 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
377 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
378 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
379 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
380 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
381 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
382 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
383 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
384 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
385 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
386 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
387 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
388 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
389 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
390 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
391 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
392 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
393 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
394 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
395 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
396 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
397 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
398 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
399 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
400 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
401 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
402 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
403 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
404 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
405 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
406 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
407 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
408 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
409 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
410 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
411 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
412 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
413 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
414 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
415 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
416 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
417 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
418 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
419 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
420 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
421 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
422 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
423 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
424 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
425 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
426 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
427 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
428 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
429 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
430 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
431 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
432 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
433 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
434 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
435 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 435 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.