• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/11/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
2 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
3 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
4 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
5 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
6 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
7 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
8 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
9 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
10 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
11 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
12 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
13 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
14 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
15 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
16 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
17 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
18 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
19 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
20 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
21 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
22 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
23 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
24 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
25 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
26 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
27 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
28 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
29 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
30 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
31 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
32 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
33 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
34 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
35 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
36 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
37 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
38 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
39 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
40 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
41 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
42 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
43 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
44 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
45 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
46 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
47 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
48 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
49 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
50 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
51 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
52 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
53 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
54 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
55 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
56 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
57 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
58 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
59 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
60 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
61 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
62 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
63 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
64 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
65 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
66 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
67 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
68 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
69 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
70 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
71 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
72 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
73 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
74 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
75 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
76 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
77 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
78 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
79 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
80 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
81 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
82 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
83 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
84 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
85 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
86 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
87 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
88 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
89 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
90 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
91 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
92 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
93 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
94 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
95 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
96 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
97 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
98 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
99 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
100 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
101 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
102 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
103 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
104 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
105 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
106 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
107 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
108 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
109 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
110 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
111 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
112 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
113 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
114 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
115 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
116 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
117 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
118 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
119 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
120 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
121 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
122 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
123 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
124 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
125 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
126 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
127 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
128 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
129 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
130 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
131 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
132 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
133 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
134 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
135 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
136 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
137 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
138 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
139 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
140 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
141 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
142 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
143 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
144 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
145 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
146 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
147 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
148 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
149 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
150 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
151 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
152 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
153 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
154 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
155 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
156 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
157 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
158 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
159 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
160 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
161 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
162 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
163 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
164 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
165 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
166 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
167 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
168 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
169 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
170 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
171 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
172 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
173 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
174 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
175 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
176 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
177 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
178 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
179 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
180 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 180 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải