• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
2 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
3 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
4 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
5 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
6 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
7 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
8 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
9 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
10 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
11 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
12 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
13 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
14 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
15 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
16 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
17 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
18 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
19 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
20 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
21 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
22 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
23 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
24 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
25 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
26 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
27 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
28 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
29 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
30 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
31 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
32 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
33 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
34 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
35 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
36 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
37 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
38 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
39 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
40 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
41 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
42 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
43 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
44 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
45 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
46 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
47 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
48 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
49 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
50 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
51 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
52 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
53 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
54 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
55 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
56 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
57 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
58 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
59 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
60 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
61 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
62 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
63 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
64 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
65 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
66 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
67 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
68 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
69 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
70 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
71 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
72 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
73 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
74 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
75 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
76 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
77 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
78 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
79 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
80 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
81 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
82 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
83 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
84 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
85 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
86 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
87 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
88 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
89 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
90 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
91 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
92 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
93 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
94 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
95 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
96 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
97 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
98 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
99 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
100 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
101 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
102 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
103 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
104 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
105 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
106 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
107 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
108 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
109 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
110 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
111 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
112 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
113 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
114 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
115 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
116 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
117 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
118 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
119 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
120 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
121 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
122 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
123 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
124 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
125 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
126 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
127 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
128 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
129 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
130 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
131 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
132 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
133 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
134 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
135 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
136 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
137 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
138 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
139 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
140 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
141 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
142 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
143 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
144 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
145 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
146 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
147 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
148 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
149 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
150 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
151 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
152 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
153 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
154 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
155 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
156 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
157 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
158 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
159 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
160 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
161 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
162 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
163 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
164 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
165 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
166 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
167 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
168 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
169 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
170 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
171 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
172 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
173 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
174 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
175 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
176 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
177 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
178 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
179 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
180 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
181 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
182 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
183 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
184 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
185 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
186 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
187 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
188 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
189 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
190 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
191 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
192 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
193 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
194 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
195 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
196 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
197 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
198 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
199 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
200 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
201 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
202 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
203 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
204 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
205 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
206 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
207 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
208 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
209 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
210 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
211 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
212 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
213 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
214 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
215 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
216 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
217 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
218 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
219 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
220 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
221 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
222 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
223 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
224 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
225 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
226 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
227 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
228 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
229 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
230 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
231 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
232 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
233 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
234 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 234 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải
Từ khóa nổi bật trong tuần: sony, thuy san, htc one, iphone 3gs, pin sạc dự phòng