• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
2 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
3 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
4 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
5 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
6 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
7 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
8 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
9 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
10 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
11 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
12 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
13 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
14 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
15 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
16 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
17 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
18 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
19 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
20 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
21 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
22 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
23 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
24 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
25 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
26 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
27 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
28 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
29 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
30 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
31 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
32 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
33 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
34 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
35 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
36 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
37 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
38 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
39 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
40 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
41 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
42 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
43 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
44 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
45 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
46 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
47 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
48 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
49 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
50 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
51 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
52 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
53 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
54 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
55 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
56 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
57 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
58 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
59 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
60 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
61 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
62 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
63 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
64 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
65 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
66 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
67 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
68 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
69 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
70 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
71 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
72 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
73 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
74 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
75 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
76 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
77 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
78 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
79 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
80 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
81 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
82 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
83 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
84 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
85 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
86 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
87 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
88 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
89 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
90 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
91 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
92 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
93 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
94 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
95 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
96 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
97 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
98 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
99 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
100 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
101 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
102 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
103 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
104 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
105 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
106 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
107 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
108 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
109 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
110 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
111 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
112 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
113 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
114 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
115 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
116 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
117 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
118 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
119 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
120 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
121 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
122 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
123 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
124 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
125 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
126 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
127 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
128 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
129 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
130 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
131 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
132 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
133 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
134 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
135 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
136 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
137 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
138 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
139 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
140 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
141 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
142 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
143 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
144 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
145 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
146 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
147 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
148 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
149 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
150 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 150 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải