• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
2 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
3 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
4 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
5 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
6 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
7 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
8 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
9 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
10 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
11 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
12 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
13 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
14 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
15 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
16 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
17 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
18 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
19 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
20 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
21 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
22 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
23 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
24 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
25 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
26 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
27 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
28 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
29 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
30 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
31 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
32 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
33 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
34 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
35 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
36 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
37 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
38 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
39 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
40 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
41 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
42 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
43 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
44 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
45 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
46 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
47 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
48 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
49 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
50 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
51 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
52 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
53 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
54 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
55 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
56 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
57 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
58 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
59 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
60 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
61 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
62 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
63 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
64 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
65 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
66 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
67 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
68 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
69 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
70 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
71 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
72 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
73 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
74 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
75 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
76 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
77 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
78 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
79 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
80 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
81 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
82 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
83 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
84 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
85 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
86 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
87 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
88 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
89 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
90 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
91 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
92 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
93 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
94 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
95 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
96 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
97 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
98 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
99 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
100 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
101 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
102 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
103 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
104 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
105 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
106 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
107 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
108 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
109 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
110 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
111 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
112 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
113 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
114 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
115 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
116 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
117 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
118 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
119 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
120 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
121 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
122 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
123 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
124 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
125 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
126 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
127 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
128 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
129 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
130 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
131 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
132 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
133 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
134 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
135 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
136 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
137 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
138 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
139 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
140 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
141 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
142 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
143 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
144 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
145 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
146 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
147 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
148 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
149 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
150 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
151 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
152 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
153 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
154 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
155 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
156 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
157 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 157 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải