Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/03/2017 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
2 21/03/2017 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi AUTOPHUMAN
3 20/03/2017 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ AUTOPHUMAN
4 19/03/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
5 18/03/2017 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
6 17/03/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
7 16/03/2017 4 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaigiare1
8 12/03/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
9 11/03/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
10 09/03/2017 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ xetaigiare1
11 08/03/2017 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ shopnhaxinh
12 07/03/2017 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ xetaigiare1
13 04/03/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
14 03/03/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
15 02/03/2017 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
16 28/02/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
17 27/02/2017 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
18 25/02/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 255.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
19 24/02/2017 2 ngày 885.000.000 ₫ Tăng 255.000.000 VNĐ otoPhuMan
20 22/02/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ giaxetai
21 21/02/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
22 20/02/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
23 19/02/2017 4 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
24 15/02/2017 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
25 13/02/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
26 11/02/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
27 09/02/2017 2 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 85.000.000 VNĐ shopnhaxinh
28 07/02/2017 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
29 06/02/2017 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
30 03/02/2017 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
31 31/01/2017 21 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 255.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
32 10/01/2017 7 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
33 03/01/2017 5 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
34 29/12/2016 20 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
35 09/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
36 08/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 255.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
37 07/12/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Tăng 255.000.000 VNĐ otoPhuMan
38 06/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
39 05/12/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
40 03/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ giaxetai
41 02/12/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
42 01/12/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
43 30/11/2016 7 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
44 23/11/2016 34 ngày 885.000.000 ₫ Tăng 255.000.000 VNĐ otoPhuMan
45 20/10/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
46 19/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
47 18/10/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
48 14/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
49 13/10/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
50 11/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
51 10/10/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
52 07/10/2016 17 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
53 20/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
54 18/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
55 17/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi TLShop
56 16/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
57 15/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
58 13/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
59 11/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
60 10/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
61 09/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
62 08/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
63 07/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
64 06/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ shopnhaxinh
65 05/09/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ TLShop
66 31/08/2016 13 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
67 18/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
68 17/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
69 16/08/2016 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
70 12/08/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
71 09/08/2016 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
72 01/08/2016 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
73 27/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
74 25/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
75 23/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
76 22/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
77 20/07/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
78 19/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
79 18/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
80 15/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
81 14/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
82 12/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
83 11/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
84 09/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
85 07/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
86 06/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
87 05/07/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
88 01/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
89 28/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
90 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
91 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
92 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
93 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
94 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
95 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
96 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
97 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
98 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
99 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
100 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
101 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
102 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
103 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
104 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
105 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
106 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
107 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
108 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
109 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
110 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
111 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
112 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
113 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
114 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
115 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
116 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
117 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
118 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
119 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
120 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
121 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
122 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
123 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
124 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
125 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
126 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
127 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
128 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
129 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
130 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
131 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
132 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
133 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
134 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
135 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
136 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
137 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
138 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
139 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
140 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
141 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
142 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
143 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
144 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
145 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
146 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
147 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
148 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
149 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
150 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
151 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
152 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
153 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
154 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
155 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
156 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
157 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
158 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
159 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
160 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
161 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
162 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
163 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
164 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
165 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
166 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
167 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
168 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
169 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
170 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
171 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
172 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
173 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
174 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
175 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
176 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
177 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
178 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
179 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
180 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
181 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
182 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
183 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
184 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
185 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
186 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
187 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
188 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
189 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
190 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
191 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
192 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
193 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
194 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
195 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
196 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
197 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
198 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
199 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
200 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
201 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
202 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
203 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
204 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
205 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
206 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
207 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
208 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
209 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
210 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
211 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
212 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
213 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
214 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
215 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
216 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
217 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
218 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
219 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
220 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
221 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
222 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
223 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
224 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
225 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
226 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
227 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
228 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
229 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
230 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
231 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
232 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
233 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
234 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
235 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
236 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
237 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
238 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
239 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
240 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
241 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
242 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
243 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
244 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
245 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
246 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
247 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
248 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
249 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
250 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
251 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
252 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
253 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
254 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
255 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
256 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
257 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
258 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
259 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
260 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
261 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
262 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
263 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
264 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
265 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
266 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
267 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
268 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
269 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
270 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
271 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
272 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
273 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
274 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
275 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
276 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
277 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
278 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
279 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
280 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
281 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
282 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
283 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
284 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
285 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
286 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
287 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
288 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
289 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
290 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
291 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
292 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
293 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
294 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
295 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
296 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
297 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
298 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
299 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
300 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
301 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
302 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
303 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
304 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
305 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
306 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
307 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
308 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
309 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
310 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
311 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
312 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
313 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
314 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
315 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
316 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
317 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
318 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
319 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
320 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
321 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
322 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
323 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
324 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
325 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
326 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
327 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
328 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
329 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
330 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
331 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
332 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
333 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
334 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
335 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
336 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
337 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
338 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
339 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
340 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
341 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
342 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
343 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
344 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
345 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
346 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
347 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
348 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
349 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
350 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
351 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
352 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
353 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
354 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
355 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
356 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
357 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
358 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
359 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
360 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
361 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
362 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
363 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
364 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
365 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
366 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
367 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
368 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
369 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
370 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
371 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
372 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
373 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
374 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
375 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
376 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
377 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
378 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
379 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
380 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
381 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
382 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
383 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
384 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
385 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
386 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
387 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
388 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
389 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
390 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
391 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
392 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
393 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
394 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
395 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
396 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
397 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
398 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
399 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
400 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
401 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
402 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
403 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
404 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
405 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
406 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
407 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
408 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
409 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
410 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
411 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
412 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
413 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
414 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
415 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
416 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
417 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
418 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
419 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
420 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
421 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
422 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
423 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
424 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
425 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
426 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
427 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
428 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
429 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
430 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
431 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
432 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
433 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
434 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
435 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
436 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
437 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
438 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
439 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
440 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
441 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
442 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
443 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
444 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
445 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
446 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
447 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
448 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
449 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
450 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
451 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
452 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
453 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
454 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
455 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
456 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
457 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
458 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
459 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
460 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
461 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
462 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
463 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
464 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
465 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
466 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
467 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
468 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
469 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
470 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
471 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
472 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
473 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
474 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
475 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
476 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
477 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
478 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
479 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
480 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
481 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
482 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
483 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
484 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
485 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
486 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
487 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
488 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
489 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
490 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
491 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
492 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
493 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
494 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
495 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
496 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
497 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
498 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
499 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
500 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
501 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
502 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
503 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
504 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
505 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
506 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
507 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 507 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.