Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
2 18/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
3 17/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi TLShop
4 16/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
5 15/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
6 13/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
7 11/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
8 10/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
9 09/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
10 08/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
11 07/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
12 06/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ shopnhaxinh
13 05/09/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ TLShop
14 31/08/2016 13 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
15 18/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
16 17/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
17 16/08/2016 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
18 12/08/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
19 09/08/2016 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
20 01/08/2016 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
21 27/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
22 25/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
23 23/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
24 22/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
25 20/07/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
26 19/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
27 18/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
28 15/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
29 14/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
30 12/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
31 11/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
32 09/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
33 07/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
34 06/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
35 05/07/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
36 01/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
37 28/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
38 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
39 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
40 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
41 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
42 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
43 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
44 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
45 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
46 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
47 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
48 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
49 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
50 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
51 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
52 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
53 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
54 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
55 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
56 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
57 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
58 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
59 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
60 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
61 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
62 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
63 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
64 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
65 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
66 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
67 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
68 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
69 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
70 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
71 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
72 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
73 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
74 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
75 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
76 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
77 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
78 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
79 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
80 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
81 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
82 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
83 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
84 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
85 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
86 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
87 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
88 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
89 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
90 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
91 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
92 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
93 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
94 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
95 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
96 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
97 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
98 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
99 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
100 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
101 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
102 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
103 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
104 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
105 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
106 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
107 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
108 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
109 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
110 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
111 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
112 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
113 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
114 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
115 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
116 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
117 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
118 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
119 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
120 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
121 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
122 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
123 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
124 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
125 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
126 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
127 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
128 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
129 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
130 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
131 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
132 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
133 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
134 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
135 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
136 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
137 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
138 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
139 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
140 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
141 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
142 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
143 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
144 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
145 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
146 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
147 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
148 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
149 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
150 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
151 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
152 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
153 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
154 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
155 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
156 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
157 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
158 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
159 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
160 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
161 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
162 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
163 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
164 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
165 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
166 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
167 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
168 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
169 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
170 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
171 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
172 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
173 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
174 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
175 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
176 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
177 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
178 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
179 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
180 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
181 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
182 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
183 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
184 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
185 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
186 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
187 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
188 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
189 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
190 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
191 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
192 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
193 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
194 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
195 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
196 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
197 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
198 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
199 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
200 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
201 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
202 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
203 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
204 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
205 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
206 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
207 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
208 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
209 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
210 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
211 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
212 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
213 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
214 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
215 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
216 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
217 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
218 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
219 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
220 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
221 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
222 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
223 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
224 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
225 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
226 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
227 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
228 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
229 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
230 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
231 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
232 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
233 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
234 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
235 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
236 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
237 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
238 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
239 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
240 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
241 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
242 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
243 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
244 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
245 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
246 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
247 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
248 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
249 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
250 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
251 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
252 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
253 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
254 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
255 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
256 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
257 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
258 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
259 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
260 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
261 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
262 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
263 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
264 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
265 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
266 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
267 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
268 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
269 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
270 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
271 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
272 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
273 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
274 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
275 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
276 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
277 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
278 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
279 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
280 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
281 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
282 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
283 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
284 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
285 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
286 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
287 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
288 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
289 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
290 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
291 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
292 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
293 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
294 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
295 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
296 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
297 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
298 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
299 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
300 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
301 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
302 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
303 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
304 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
305 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
306 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
307 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
308 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
309 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
310 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
311 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
312 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
313 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
314 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
315 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
316 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
317 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
318 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
319 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
320 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
321 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
322 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
323 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
324 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
325 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
326 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
327 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
328 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
329 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
330 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
331 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
332 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
333 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
334 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
335 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
336 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
337 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
338 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
339 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
340 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
341 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
342 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
343 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
344 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
345 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
346 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
347 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
348 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
349 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
350 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
351 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
352 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
353 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
354 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
355 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
356 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
357 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
358 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
359 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
360 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
361 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
362 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
363 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
364 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
365 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
366 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
367 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
368 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
369 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
370 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
371 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
372 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
373 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
374 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
375 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
376 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
377 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
378 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
379 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
380 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
381 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
382 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
383 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
384 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
385 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
386 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
387 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
388 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
389 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
390 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
391 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
392 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
393 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
394 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
395 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
396 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
397 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
398 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
399 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
400 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
401 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
402 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
403 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
404 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
405 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
406 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
407 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
408 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
409 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
410 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
411 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
412 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
413 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
414 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
415 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
416 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
417 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
418 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
419 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
420 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
421 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
422 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
423 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
424 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
425 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
426 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
427 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
428 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
429 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
430 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
431 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
432 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
433 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
434 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
435 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
436 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
437 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
438 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
439 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
440 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
441 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
442 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
443 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
444 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
445 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
446 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
447 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
448 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
449 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
450 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
451 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
452 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
453 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
454 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
455 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 455 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.