Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/04/2017 5 ngày 628.000.000 ₫ Giảm 262.000.000 VNĐ phumanbinhduong
2 18/04/2017 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
3 17/04/2017 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetaigiare1
4 15/04/2017 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaigiare1
5 10/04/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 30.000.000 VNĐ phapaaa
6 09/04/2017 3 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
7 06/04/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
8 04/04/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
9 03/04/2017 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
10 01/04/2017 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
11 31/03/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
12 29/03/2017 1 ngày 970.000.000 ₫ Giá không đổi shopnhaxinh
13 28/03/2017 1 ngày 970.000.000 ₫ Giá không đổi shopnhaxinh
14 27/03/2017 2 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
15 25/03/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
16 24/03/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
17 23/03/2017 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
18 21/03/2017 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi AUTOPHUMAN
19 20/03/2017 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ AUTOPHUMAN
20 19/03/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
21 18/03/2017 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
22 17/03/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
23 16/03/2017 4 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaigiare1
24 12/03/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
25 11/03/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
26 09/03/2017 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 20.000.000 VNĐ xetaigiare1
27 08/03/2017 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 20.000.000 VNĐ shopnhaxinh
28 07/03/2017 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ xetaigiare1
29 04/03/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
30 03/03/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
31 02/03/2017 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
32 28/02/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
33 27/02/2017 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
34 25/02/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 255.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
35 24/02/2017 2 ngày 885.000.000 ₫ Tăng 255.000.000 VNĐ otoPhuMan
36 22/02/2017 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ giaxetai
37 21/02/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
38 20/02/2017 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
39 19/02/2017 4 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
40 15/02/2017 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
41 13/02/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
42 11/02/2017 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
43 09/02/2017 2 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 85.000.000 VNĐ shopnhaxinh
44 07/02/2017 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
45 06/02/2017 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
46 03/02/2017 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
47 31/01/2017 21 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 255.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
48 10/01/2017 7 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
49 03/01/2017 5 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
50 29/12/2016 20 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
51 09/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
52 08/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 255.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
53 07/12/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Tăng 255.000.000 VNĐ otoPhuMan
54 06/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
55 05/12/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
56 03/12/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ giaxetai
57 02/12/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
58 01/12/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
59 30/11/2016 7 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
60 23/11/2016 34 ngày 885.000.000 ₫ Tăng 255.000.000 VNĐ otoPhuMan
61 20/10/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
62 19/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
63 18/10/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
64 14/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
65 13/10/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
66 11/10/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 110.000.000 VNĐ TLShop
67 10/10/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 110.000.000 VNĐ phapaaa
68 07/10/2016 17 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
69 20/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
70 18/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
71 17/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi TLShop
72 16/09/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ TLShop
73 15/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
74 13/09/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
75 11/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
76 10/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
77 09/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
78 08/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
79 07/09/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 340.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
80 06/09/2016 1 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 80.000.000 VNĐ shopnhaxinh
81 05/09/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 80.000.000 VNĐ TLShop
82 31/08/2016 13 ngày 970.000.000 ₫ Tăng 340.000.000 VNĐ shopnhaxinh
83 18/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
84 17/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
85 16/08/2016 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
86 12/08/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
87 09/08/2016 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
88 01/08/2016 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
89 27/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
90 25/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
91 23/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
92 22/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
93 20/07/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
94 19/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
95 18/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
96 15/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
97 14/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
98 12/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
99 11/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
100 09/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
101 07/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
102 06/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
103 05/07/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
104 01/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
105 28/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
106 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
107 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
108 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
109 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
110 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
111 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
112 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
113 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
114 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
115 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
116 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
117 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
118 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
119 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
120 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
121 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
122 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
123 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
124 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
125 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
126 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
127 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
128 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
129 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
130 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
131 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
132 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
133 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
134 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
135 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
136 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
137 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
138 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
139 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
140 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
141 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
142 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
143 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
144 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
145 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
146 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
147 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
148 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
149 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
150 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
151 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
152 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
153 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
154 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
155 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
156 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
157 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
158 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
159 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
160 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
161 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
162 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
163 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
164 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
165 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
166 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
167 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
168 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
169 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
170 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
171 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
172 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
173 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
174 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
175 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
176 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
177 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
178 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
179 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
180 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
181 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
182 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
183 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
184 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
185 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
186 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
187 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
188 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
189 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
190 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
191 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
192 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
193 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
194 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
195 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
196 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
197 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
198 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
199 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
200 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
201 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
202 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
203 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
204 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
205 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
206 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
207 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
208 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
209 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
210 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
211 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
212 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
213 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
214 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
215 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
216 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
217 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
218 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
219 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
220 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
221 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
222 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
223 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
224 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
225 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
226 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
227 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
228 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
229 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
230 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
231 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
232 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
233 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
234 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
235 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
236 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
237 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
238 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
239 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
240 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
241 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
242 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
243 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
244 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
245 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
246 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
247 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
248 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
249 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
250 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
251 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
252 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
253 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
254 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
255 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
256 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
257 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
258 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
259 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
260 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
261 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
262 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
263 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
264 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
265 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
266 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
267 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
268 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
269 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
270 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
271 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
272 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
273 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
274 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
275 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
276 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
277 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
278 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
279 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
280 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
281 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
282 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
283 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
284 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
285 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
286 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
287 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
288 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
289 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
290 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
291 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
292 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
293 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
294 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
295 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
296 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
297 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
298 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
299 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
300 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
301 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
302 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
303 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
304 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
305 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
306 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
307 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
308 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
309 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
310 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
311 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
312 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
313 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
314 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
315 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
316 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
317 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
318 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
319 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
320 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
321 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
322 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
323 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
324 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
325 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
326 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
327 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
328 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
329 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
330 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
331 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
332 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
333 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
334 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
335 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
336 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
337 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
338 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
339 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
340 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
341 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
342 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
343 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
344 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
345 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
346 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
347 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
348 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
349 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
350 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
351 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
352 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
353 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
354 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
355 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
356 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
357 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
358 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
359 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
360 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
361 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
362 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
363 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
364 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
365 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
366 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
367 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
368 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
369 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
370 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
371 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
372 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
373 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
374 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
375 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
376 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
377 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
378 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
379 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
380 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
381 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
382 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
383 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
384 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
385 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
386 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
387 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
388 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
389 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
390 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
391 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
392 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
393 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
394 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
395 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
396 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
397 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
398 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
399 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
400 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
401 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
402 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
403 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
404 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
405 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
406 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
407 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
408 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
409 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
410 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
411 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
412 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
413 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
414 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
415 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
416 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
417 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
418 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
419 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
420 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
421 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
422 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
423 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
424 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
425 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
426 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
427 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
428 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
429 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
430 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
431 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
432 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
433 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
434 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
435 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
436 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
437 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
438 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
439 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
440 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
441 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
442 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
443 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
444 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
445 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
446 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
447 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
448 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
449 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
450 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
451 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
452 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
453 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
454 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
455 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
456 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
457 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
458 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
459 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
460 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
461 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
462 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
463 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
464 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
465 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
466 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
467 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
468 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
469 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
470 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
471 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
472 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
473 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
474 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
475 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
476 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
477 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
478 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
479 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
480 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
481 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
482 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
483 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
484 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
485 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
486 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
487 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
488 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
489 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
490 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
491 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
492 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
493 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
494 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
495 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
496 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
497 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
498 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
499 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
500 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
501 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
502 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
503 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
504 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
505 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
506 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
507 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
508 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
509 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
510 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
511 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
512 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
513 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
514 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
515 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
516 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
517 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
518 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
519 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
520 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
521 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
522 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
523 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 523 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.