• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
2 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
3 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
4 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
5 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
6 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
7 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
8 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
9 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
10 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
11 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
12 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
13 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
14 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
15 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
16 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
17 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
18 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
19 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
20 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
21 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
22 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
23 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
24 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
25 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
26 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
27 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
28 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
29 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
30 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
31 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
32 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
33 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
34 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
35 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
36 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
37 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
38 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
39 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
40 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
41 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
42 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
43 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
44 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
45 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
46 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
47 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
48 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
49 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
50 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
51 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
52 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
53 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
54 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
55 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
56 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
57 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
58 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
59 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
60 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
61 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
62 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
63 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
64 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
65 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
66 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
67 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
68 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
69 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
70 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
71 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
72 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
73 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
74 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
75 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
76 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
77 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
78 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
79 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
80 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
81 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
82 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
83 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
84 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
85 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
86 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
87 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
88 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
89 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
90 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
91 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
92 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
93 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
94 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
95 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
96 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
97 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
98 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
99 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
100 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
101 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
102 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
103 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
104 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
105 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
106 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
107 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
108 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
109 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
110 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
111 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
112 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
113 09/06/2014 4 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
114 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
115 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
116 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
117 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
118 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
119 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
120 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
121 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
122 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
123 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
124 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
125 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
126 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
127 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
128 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
129 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
130 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
131 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
132 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
133 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
134 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
135 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
136 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
137 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
138 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
139 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
140 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
141 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
142 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
143 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
144 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
145 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
146 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
147 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
148 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
149 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
150 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
151 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
152 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
153 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
154 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
155 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
156 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
157 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
158 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
159 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
160 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
161 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
162 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
163 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
164 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
165 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
166 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
167 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
168 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
169 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
170 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
171 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
172 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
173 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
174 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
175 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
176 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
177 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
178 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
179 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
180 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
181 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
182 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
183 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
184 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
185 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
186 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
187 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
188 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
189 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
190 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
191 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
192 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
193 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
194 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
195 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
196 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
197 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
198 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
199 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
200 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
201 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
202 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
203 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
204 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
205 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
206 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
207 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
208 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
209 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
210 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
211 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
212 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
213 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
214 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
215 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
216 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
217 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
218 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
219 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
220 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
221 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
222 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
223 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
224 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
225 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
226 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
227 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
228 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
229 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
230 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
231 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
232 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
233 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
234 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
235 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
236 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
237 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
238 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
239 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
240 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 240 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải
Từ khóa nổi bật trong tuần: lo san, hp, iphone, ipad, song son