Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
2 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
3 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
4 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
5 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
6 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
7 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
8 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
9 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
10 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
11 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
12 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
13 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
14 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
15 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
16 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
17 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
18 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
19 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
20 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
21 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
22 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
23 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
24 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
25 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
26 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
27 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
28 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
29 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
30 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
31 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
32 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
33 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
34 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
35 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
36 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
37 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
38 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
39 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
40 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
41 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
42 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
43 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
44 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
45 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
46 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
47 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
48 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
49 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
50 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
51 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
52 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
53 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
54 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
55 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
56 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
57 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
58 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
59 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
60 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
61 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
62 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
63 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
64 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
65 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
66 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
67 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
68 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
69 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
70 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
71 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
72 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
73 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
74 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
75 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
76 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
77 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
78 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
79 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
80 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
81 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
82 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
83 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
84 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
85 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
86 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
87 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
88 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
89 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
90 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
91 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
92 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
93 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
94 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
95 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
96 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
97 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
98 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
99 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
100 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
101 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
102 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
103 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
104 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
105 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
106 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
107 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
108 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
109 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
110 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
111 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
112 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
113 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
114 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
115 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
116 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
117 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
118 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
119 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
120 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
121 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
122 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
123 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
124 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
125 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
126 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
127 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
128 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
129 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
130 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
131 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
132 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
133 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
134 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
135 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
136 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
137 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
138 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
139 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
140 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
141 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
142 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
143 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
144 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
145 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
146 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
147 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
148 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
149 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
150 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
151 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
152 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
153 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
154 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
155 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
156 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
157 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
158 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
159 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
160 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
161 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
162 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
163 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
164 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
165 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
166 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
167 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
168 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
169 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
170 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
171 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
172 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
173 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
174 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
175 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
176 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
177 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
178 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
179 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
180 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
181 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
182 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
183 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
184 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
185 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
186 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
187 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
188 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
189 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
190 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
191 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
192 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
193 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
194 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
195 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
196 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
197 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
198 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
199 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
200 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
201 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
202 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
203 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
204 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
205 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
206 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
207 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
208 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
209 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
210 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
211 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
212 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
213 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
214 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
215 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
216 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
217 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
218 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
219 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
220 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
221 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
222 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
223 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
224 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
225 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
226 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
227 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
228 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
229 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
230 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
231 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
232 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
233 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
234 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
235 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
236 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
237 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
238 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
239 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
240 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
241 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
242 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
243 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
244 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
245 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
246 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
247 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
248 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
249 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
250 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
251 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
252 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
253 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
254 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
255 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
256 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
257 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
258 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
259 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
260 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
261 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
262 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
263 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
264 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
265 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
266 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
267 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
268 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
269 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
270 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
271 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
272 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
273 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
274 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
275 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
276 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
277 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
278 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
279 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
280 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
281 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
282 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
283 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
284 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
285 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
286 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
287 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
288 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
289 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
290 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
291 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
292 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
293 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
294 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
295 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
296 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
297 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
298 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
299 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
300 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
301 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
302 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
303 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
304 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
305 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
306 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
307 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
308 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
309 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
310 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
311 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
312 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
313 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
314 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
315 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
316 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
317 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
318 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
319 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
320 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
321 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
322 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
323 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
324 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
325 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
326 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
327 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
328 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
329 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
330 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
331 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
332 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
333 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
334 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
335 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
336 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
337 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
338 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
339 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
340 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
341 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
342 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
343 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
344 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
345 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
346 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
347 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
348 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
349 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
350 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
351 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
352 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
353 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
354 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
355 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
356 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
357 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
358 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
359 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
360 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
361 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
362 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
363 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
364 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
365 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
366 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
367 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
368 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
369 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
370 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
371 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
372 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
373 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
374 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
375 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
376 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
377 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
378 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
379 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
380 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
381 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
382 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
383 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
384 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
385 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
386 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
387 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
388 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
389 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
390 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
391 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
392 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
393 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
394 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
395 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
396 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
397 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
398 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
399 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
400 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
401 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 401 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.