Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
2 17/08/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
3 16/08/2016 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
4 12/08/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
5 09/08/2016 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
6 01/08/2016 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
7 27/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
8 25/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
9 23/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
10 22/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
11 20/07/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
12 19/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
13 18/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
14 15/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
15 14/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
16 12/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
17 11/07/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
18 09/07/2016 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
19 07/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
20 06/07/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
21 05/07/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
22 01/07/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
23 28/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
24 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
25 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
26 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
27 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
28 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
29 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
30 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
31 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
32 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
33 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
34 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
35 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
36 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
37 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
38 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
39 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
40 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
41 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
42 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
43 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
44 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
45 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
46 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
47 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
48 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
49 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
50 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
51 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
52 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
53 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
54 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
55 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
56 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
57 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
58 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
59 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
60 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
61 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
62 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
63 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
64 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
65 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
66 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
67 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
68 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
69 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
70 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
71 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
72 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
73 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
74 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
75 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
76 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
77 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
78 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
79 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
80 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
81 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
82 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
83 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
84 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
85 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
86 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
87 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
88 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
89 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
90 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
91 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
92 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
93 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
94 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
95 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
96 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
97 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
98 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
99 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
100 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
101 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
102 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
103 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
104 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
105 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
106 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
107 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
108 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
109 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
110 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
111 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
112 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
113 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
114 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
115 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
116 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
117 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
118 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
119 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
120 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
121 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
122 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
123 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
124 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
125 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
126 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
127 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
128 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
129 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
130 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
131 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
132 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
133 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
134 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
135 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
136 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
137 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
138 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
139 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
140 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
141 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
142 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
143 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
144 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
145 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
146 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
147 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
148 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
149 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
150 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
151 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
152 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
153 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
154 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
155 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
156 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
157 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
158 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
159 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
160 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
161 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
162 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
163 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
164 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
165 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
166 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
167 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
168 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
169 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
170 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
171 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
172 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
173 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
174 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
175 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
176 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
177 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
178 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
179 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
180 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
181 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
182 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
183 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
184 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
185 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
186 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
187 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
188 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
189 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
190 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
191 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
192 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
193 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
194 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
195 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
196 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
197 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
198 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
199 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
200 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
201 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
202 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
203 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
204 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
205 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
206 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
207 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
208 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
209 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
210 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
211 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
212 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
213 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
214 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
215 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
216 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
217 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
218 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
219 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
220 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
221 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
222 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
223 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
224 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
225 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
226 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
227 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
228 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
229 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
230 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
231 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
232 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
233 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
234 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
235 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
236 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
237 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
238 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
239 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
240 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
241 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
242 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
243 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
244 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
245 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
246 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
247 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
248 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
249 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
250 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
251 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
252 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
253 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
254 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
255 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
256 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
257 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
258 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
259 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
260 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
261 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
262 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
263 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
264 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
265 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
266 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
267 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
268 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
269 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
270 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
271 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
272 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
273 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
274 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
275 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
276 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
277 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
278 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
279 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
280 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
281 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
282 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
283 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
284 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
285 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
286 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
287 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
288 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
289 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
290 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
291 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
292 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
293 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
294 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
295 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
296 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
297 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
298 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
299 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
300 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
301 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
302 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
303 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
304 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
305 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
306 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
307 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
308 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
309 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
310 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
311 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
312 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
313 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
314 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
315 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
316 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
317 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
318 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
319 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
320 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
321 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
322 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
323 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
324 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
325 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
326 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
327 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
328 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
329 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
330 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
331 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
332 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
333 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
334 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
335 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
336 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
337 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
338 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
339 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
340 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
341 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
342 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
343 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
344 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
345 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
346 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
347 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
348 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
349 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
350 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
351 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
352 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
353 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
354 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
355 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
356 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
357 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
358 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
359 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
360 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
361 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
362 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
363 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
364 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
365 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
366 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
367 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
368 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
369 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
370 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
371 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
372 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
373 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
374 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
375 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
376 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
377 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
378 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
379 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
380 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
381 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
382 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
383 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
384 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
385 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
386 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
387 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
388 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
389 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
390 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
391 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
392 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
393 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
394 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
395 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
396 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
397 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
398 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
399 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
400 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
401 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
402 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
403 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
404 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
405 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
406 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
407 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
408 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
409 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
410 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
411 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
412 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
413 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
414 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
415 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
416 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
417 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
418 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
419 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
420 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
421 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
422 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
423 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
424 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
425 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
426 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
427 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
428 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
429 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
430 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
431 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
432 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
433 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
434 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
435 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
436 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
437 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
438 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
439 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
440 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
441 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 441 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.