• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
2 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
3 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
4 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
5 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
6 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
7 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
8 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
9 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
10 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
11 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
12 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
13 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
14 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
15 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
16 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
17 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
18 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
19 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
20 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
21 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
22 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
23 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
24 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
25 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
26 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
27 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
28 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
29 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
30 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
31 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
32 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
33 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
34 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
35 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
36 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
37 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
38 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
39 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
40 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
41 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
42 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
43 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
44 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
45 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
46 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
47 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
48 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
49 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
50 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
51 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
52 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
53 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
54 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
55 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
56 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
57 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
58 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
59 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
60 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
61 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
62 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
63 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
64 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
65 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
66 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
67 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
68 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
69 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
70 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
71 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
72 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
73 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
74 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
75 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
76 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
77 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
78 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
79 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
80 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
81 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
82 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
83 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
84 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
85 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
86 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
87 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
88 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
89 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
90 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
91 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
92 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
93 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
94 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
95 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
96 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
97 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
98 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
99 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
100 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
101 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
102 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
103 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
104 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
105 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
106 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
107 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
108 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
109 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
110 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
111 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
112 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
113 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
114 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
115 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
116 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
117 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
118 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
119 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
120 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
121 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
122 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
123 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
124 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
125 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
126 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
127 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
128 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
129 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
130 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
131 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
132 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
133 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
134 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
135 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
136 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
137 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 137 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải