• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
2 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
3 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
4 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
5 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
6 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
7 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
8 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
9 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
10 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
11 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
12 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
13 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
14 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
15 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
16 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
17 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
18 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
19 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
20 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
21 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
22 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
23 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
24 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
25 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
26 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
27 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
28 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
29 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
30 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
31 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
32 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
33 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
34 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
35 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
36 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
37 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
38 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
39 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
40 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
41 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 VNĐ Giá không đổi Ototambinh
42 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 VNĐ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
43 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
44 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
45 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
46 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
47 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
48 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
49 09/06/2014 4 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
50 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
51 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
52 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
53 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
54 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
55 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
56 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
57 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
58 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
59 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
60 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
61 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
62 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
63 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetai
64 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
65 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
66 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
67 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 VNĐ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
68 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
69 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
70 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi xetaivn
71 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 VNĐ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
72 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 VNĐ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
73 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
74 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
75 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
76 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
77 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
78 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
79 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
80 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
81 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
82 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
83 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
84 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
85 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
86 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
87 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
88 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
89 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
90 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
91 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
92 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
93 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
94 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 VNĐ Giá không đổi tuantranthe
95 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
96 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
97 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
98 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
99 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
100 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 VNĐ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
101 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
102 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
103 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
104 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
105 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
106 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
107 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
108 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
109 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
110 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
111 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
112 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
113 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
114 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
115 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
116 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
117 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi giaxetaisaigon
118 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
119 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
120 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
121 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
122 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
123 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
124 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
125 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
126 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
127 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
128 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
129 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
130 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
131 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
132 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
133 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
134 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
135 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
136 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
137 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
138 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
139 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
140 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
141 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
142 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
143 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
144 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
145 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
146 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
147 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 VNĐ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
148 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 VNĐ Giá không đổi cars
149 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 VNĐ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
150 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
151 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 VNĐ Giá không đổi veamphuongnam
152 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 VNĐ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
153 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
154 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
155 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 VNĐ Giá không đổi thanglongauto_jsc
156 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
157 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
158 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
159 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
160 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
161 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
162 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
163 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
164 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
165 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xechuyendung
166 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
167 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
168 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
169 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
170 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi xetai24h
171 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 VNĐ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
172 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 VNĐ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
173 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
174 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otoPhuMan
175 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 VNĐ Giá không đổi otodonganh
176 08/07/2012 950.000.000 VNĐ otoPhuMan
Có tổng cộng 176 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Ô tô ( Xe hơi) > Xe tải (Xe tải, xe tai, xe ôtô tải, Xe cho hang)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 trong mục Xe tải