Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
2 26/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
3 25/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
4 24/06/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ MUAXETAITPHCM
5 22/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
6 21/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
7 20/06/2016 2 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
8 18/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
9 17/06/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
10 14/06/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 370.000.000 VNĐ phapaaa
11 13/06/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
12 10/06/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
13 09/06/2016 7 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
14 02/06/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
15 01/06/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
16 30/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
17 28/05/2016 4 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
18 24/05/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
19 23/05/2016 5 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
20 18/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi tapdoanxetaimiennam
21 16/05/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 370.000.000 VNĐ tapdoanxetaimiennam
22 14/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phukientaythuc
23 13/05/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phukientaythuc
24 12/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
25 10/05/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
26 09/05/2016 3 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
27 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
28 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
29 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
30 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
31 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
32 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
33 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
34 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
35 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
36 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
37 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
38 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
39 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
40 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
41 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
42 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
43 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
44 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
45 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
46 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
47 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
48 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
49 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
50 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
51 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
52 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
53 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
54 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
55 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
56 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
57 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
58 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
59 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
60 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
61 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
62 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
63 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
64 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
65 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
66 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
67 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
68 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
69 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
70 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
71 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
72 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
73 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
74 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
75 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
76 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
77 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
78 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
79 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
80 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
81 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
82 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
83 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
84 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
85 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
86 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
87 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
88 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
89 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
90 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
91 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
92 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
93 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
94 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
95 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
96 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
97 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
98 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
99 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
100 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
101 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
102 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
103 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
104 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
105 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
106 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
107 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
108 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
109 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
110 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
111 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
112 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
113 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
114 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
115 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
116 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
117 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
118 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
119 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
120 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
121 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
122 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
123 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
124 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
125 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
126 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
127 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
128 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
129 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
130 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
131 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
132 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
133 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
134 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
135 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
136 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
137 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
138 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
139 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
140 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
141 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
142 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
143 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
144 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
145 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
146 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
147 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
148 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
149 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
150 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
151 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
152 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
153 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
154 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
155 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
156 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
157 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
158 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
159 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
160 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
161 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
162 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
163 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
164 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
165 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
166 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
167 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
168 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
169 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
170 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
171 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
172 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
173 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
174 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
175 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
176 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
177 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
178 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
179 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
180 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
181 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
182 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
183 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
184 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
185 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
186 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
187 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
188 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
189 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
190 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
191 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
192 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
193 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
194 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
195 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
196 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
197 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
198 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
199 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
200 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
201 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
202 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
203 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
204 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
205 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
206 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
207 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
208 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
209 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
210 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
211 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
212 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
213 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
214 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
215 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
216 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
217 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
218 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
219 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
220 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
221 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
222 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
223 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
224 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
225 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
226 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
227 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
228 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
229 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
230 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
231 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
232 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
233 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
234 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
235 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
236 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
237 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
238 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
239 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
240 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
241 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
242 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
243 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
244 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
245 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
246 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
247 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
248 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
249 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
250 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
251 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
252 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
253 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
254 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
255 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
256 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
257 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
258 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
259 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
260 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
261 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
262 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
263 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
264 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
265 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
266 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
267 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
268 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
269 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
270 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
271 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
272 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
273 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
274 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
275 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
276 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
277 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
278 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
279 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
280 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
281 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
282 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
283 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
284 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
285 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
286 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
287 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
288 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
289 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
290 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
291 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
292 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
293 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
294 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
295 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
296 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
297 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
298 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
299 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
300 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
301 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
302 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
303 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
304 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
305 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
306 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
307 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
308 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
309 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
310 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
311 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
312 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
313 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
314 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
315 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
316 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
317 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
318 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
319 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
320 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
321 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
322 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
323 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
324 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
325 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
326 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
327 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
328 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
329 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
330 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
331 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
332 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
333 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
334 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
335 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
336 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
337 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
338 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
339 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
340 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
341 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
342 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
343 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
344 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
345 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
346 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
347 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
348 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
349 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
350 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
351 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
352 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
353 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
354 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
355 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
356 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
357 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
358 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
359 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
360 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
361 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
362 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
363 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
364 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
365 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
366 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
367 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
368 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
369 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
370 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
371 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
372 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
373 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
374 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
375 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
376 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
377 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
378 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
379 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
380 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
381 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
382 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
383 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
384 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
385 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
386 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
387 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
388 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
389 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
390 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
391 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
392 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
393 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
394 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
395 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
396 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
397 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
398 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
399 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
400 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
401 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
402 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
403 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
404 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
405 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
406 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
407 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
408 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
409 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
410 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
411 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
412 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
413 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
414 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
415 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
416 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
417 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
418 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 418 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.