Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
2 05/05/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
3 03/05/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
4 29/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
5 28/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ xetaidaiphat
6 27/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Giá không đổi phapaaa
7 26/04/2016 4 ngày 1.000.000.000 ₫ Giảm 100.000.000 VNĐ phapaaa
8 22/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
9 21/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
10 20/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
11 19/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
12 18/04/2016 2 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
13 16/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 100.000.000 VNĐ phongphan91
14 15/04/2016 1 ngày 1.000.000.000 ₫ Tăng 115.000.000 VNĐ phapaaa
15 14/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 215.000.000 VNĐ otoPhuMan
16 13/04/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
17 09/04/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 215.000.000 VNĐ xetaidaiphat
18 08/04/2016 1 ngày 885.000.000 ₫ Giảm 5.000.000 VNĐ otoPhuMan
19 07/04/2016 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 210.000.000 VNĐ namanphatauto
20 06/04/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
21 04/04/2016 3 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ xetaidaiphat
22 01/04/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
23 31/03/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
24 29/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi xetaidaiphat
25 28/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
26 27/03/2016 4 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
27 23/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Giá không đổi phukiennghiathanh
28 21/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 480.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
29 19/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
30 18/03/2016 2 ngày 620.000.000 ₫ Giá không đổi xetaisaigonpm
31 16/03/2016 1 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 240.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
32 15/03/2016 2 ngày 860.000.000 ₫ Tăng 230.000.000 VNĐ CEOxetai
33 13/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
34 12/03/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
35 09/03/2016 1 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
36 08/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
37 07/03/2016 2 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
38 05/03/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 470.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
39 04/03/2016 13 ngày 1.100.000.000 ₫ Tăng 470.000.000 VNĐ phukiennghiathanh
40 20/02/2016 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
41 18/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
42 15/02/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
43 12/02/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
44 11/02/2016 22 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
45 20/01/2016 9 ngày 620.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ xetaisaigonpm
46 11/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
47 08/01/2016 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
48 05/01/2016 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ giaxetai
49 04/01/2016 1 ngày 200.000.000 ₫ Giá không đổi muabanxetai
50 03/01/2016 13 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 690.000.000 VNĐ muabanxetai
51 21/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
52 19/12/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
53 17/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 160.000.000 VNĐ xetaiphuman
54 16/12/2015 8 ngày 1.050.000.000 ₫ Tăng 160.000.000 VNĐ xetaidaiphat
55 08/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
56 07/12/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
57 06/12/2015 12 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
58 24/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 427.800.000 VNĐ xetaiphuman
59 23/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
60 22/11/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi noibaiauto
61 21/11/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ noibaiauto
62 18/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
63 16/11/2015 9 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
64 07/11/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
65 06/11/2015 2 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
66 04/11/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ namanphatauto
67 02/11/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 547.800.000 VNĐ thegodonme123456
68 01/11/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ Ototambinh
69 30/10/2015 3 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
70 27/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
71 26/10/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 547.800.000 VNĐ noibaiauto
72 24/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 120.000.000 VNĐ thegodonme123456
73 23/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 120.000.000 VNĐ tuantranthe
74 22/10/2015 1 ngày 770.000.000 ₫ Giảm 179.000.000 VNĐ thegodonme123456
75 21/10/2015 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
76 16/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
77 13/10/2015 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi xetaiphuman
78 11/10/2015 3 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
79 08/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
80 07/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ xetaiphuman
81 06/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
82 05/10/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ xetaiphuman
83 04/10/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
84 03/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
85 02/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
86 01/10/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
87 30/09/2015 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
88 29/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
89 28/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
90 27/09/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
91 24/09/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
92 23/09/2015 2 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
93 21/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
94 19/09/2015 1 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
95 18/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 7.800.000 VNĐ Ototambinh
96 16/09/2015 13 ngày 1.310.000.000 ₫ Giảm 7.800.000 VNĐ 0902826239
97 03/09/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
98 01/09/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
99 31/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
100 30/08/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
101 28/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
102 27/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
103 26/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
104 25/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
105 24/08/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
106 19/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
107 09/08/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 1.117.800.000 VNĐ Ototambinh
108 07/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 430.000.000 VNĐ muabanxetai
109 06/08/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Tăng 430.000.000 VNĐ xetaivn
110 05/08/2015 1 ngày 200.000.000 ₫ Giảm 1.117.800.000 VNĐ muabanxetai
111 04/08/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
112 03/08/2015 10 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
113 24/07/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
114 22/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
115 21/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
116 20/07/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
117 16/07/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
118 14/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
119 13/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi thegioixetai
120 12/07/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
121 11/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
122 10/07/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
123 09/07/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
124 08/07/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
125 30/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
126 28/06/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
127 25/06/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
128 22/06/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
129 21/06/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
130 20/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
131 19/06/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
132 17/06/2015 8 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
133 09/06/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
134 06/06/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
135 04/06/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
136 03/06/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
137 29/05/2015 7 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
138 22/05/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
139 21/05/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
140 18/05/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
141 15/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
142 14/05/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
143 05/05/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
144 04/05/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
145 02/05/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
146 28/04/2015 5 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
147 23/04/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
148 22/04/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
149 18/04/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ otoPhuMan
150 16/04/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
151 14/04/2015 17 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
152 28/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
153 26/03/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
154 25/03/2015 9 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
155 16/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
156 12/03/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
157 09/03/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
158 08/03/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
159 04/03/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
160 02/03/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
161 28/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ xetaivn
162 27/02/2015 3 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
163 24/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
164 23/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi namanphatauto
165 22/02/2015 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ namanphatauto
166 21/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
167 20/02/2015 13 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ namanphatauto
168 07/02/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ hondaotoPhuocthanh
169 04/02/2015 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
170 03/02/2015 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
171 02/02/2015 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 367.800.000 VNĐ Ototambinh
172 31/01/2015 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
173 29/01/2015 4 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
174 25/01/2015 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
175 22/01/2015 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
176 21/01/2015 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
177 18/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
178 16/01/2015 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
179 08/01/2015 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
180 06/01/2015 4 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
181 02/01/2015 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
182 28/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
183 27/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
184 26/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
185 25/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
186 24/12/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
187 20/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
188 18/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
189 17/12/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 367.800.000 VNĐ giaxetaisaigon
190 16/12/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
191 10/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
192 09/12/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
193 07/12/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
194 06/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi hondaotoPhuocthanh
195 05/12/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
196 04/12/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
197 02/12/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ namanphatauto
198 01/12/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
199 26/11/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 319.000.000 VNĐ xetaivn
200 25/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
201 24/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
202 22/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
203 21/11/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
204 19/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
205 18/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
206 17/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
207 16/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
208 13/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
209 11/11/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
210 10/11/2014 6 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
211 04/11/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
212 02/11/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
213 01/11/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
214 29/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 319.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
215 28/10/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
216 25/10/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
217 22/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
218 18/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
219 17/10/2014 4 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
220 13/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
221 12/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
222 11/10/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
223 09/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
224 08/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
225 07/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
226 06/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
227 05/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
228 04/10/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
229 03/10/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
230 02/10/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 368.800.000 VNĐ thanglongauto_jsc
231 29/09/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 368.800.000 VNĐ Ototambinh
232 28/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
233 27/09/2014 3 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
234 24/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Tăng 59.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
235 23/09/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 59.000.000 VNĐ tuantranthe
236 21/09/2014 2 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
237 19/09/2014 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
238 18/09/2014 5 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
239 13/09/2014 5 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 320.000.000 VNĐ otoPhuMan
240 08/09/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
241 05/09/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
242 03/09/2014 4 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ xetaivn
243 30/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
244 29/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
245 28/08/2014 1 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
246 27/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
247 26/08/2014 2 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
248 24/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
249 22/08/2014 3 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 687.800.000 VNĐ Ototambinh
250 19/08/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
251 16/08/2014 8 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
252 08/08/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
253 07/08/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
254 02/08/2014 2 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
255 31/07/2014 15 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 687.800.000 VNĐ giaxetai
256 16/07/2014 4 ngày 1.317.800.000 ₫ Giá không đổi Ototambinh
257 12/07/2014 10 ngày 1.317.800.000 ₫ Tăng 427.800.000 VNĐ Ototambinh
258 02/07/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 60.000.000 VNĐ tuantranthe
259 30/06/2014 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
260 27/06/2014 12 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 60.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
261 15/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
262 14/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
263 11/06/2014 2 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
264 09/06/2014 3 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
265 06/06/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
266 05/06/2014 15 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
267 21/05/2014 5 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
268 16/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
269 13/05/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 260.000.000 VNĐ giaxetai
270 08/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
271 07/05/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Tăng 260.000.000 VNĐ tuantranthe
272 06/05/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
273 05/05/2014 3 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
274 02/05/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
275 28/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ xetaivn
276 27/04/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
277 25/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
278 23/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
279 22/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetai
280 21/04/2014 1 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 270.000.000 VNĐ giaxetai
281 20/04/2014 2 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
282 18/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ xetaivn
283 17/04/2014 1 ngày 890.000.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ tuantranthe
284 16/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
285 15/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
286 14/04/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi xetaivn
287 13/04/2014 19 ngày 900.000.000 ₫ Tăng 270.000.000 VNĐ xetaivn
288 25/03/2014 5 ngày 630.000.000 ₫ Giảm 320.000.000 VNĐ giaxetai
289 20/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
290 19/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
291 18/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
292 17/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
293 15/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
294 14/03/2014 4 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
295 10/03/2014 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
296 08/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
297 07/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
298 06/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
299 05/03/2014 1 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
300 04/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
301 03/03/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
302 02/03/2014 6 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
303 24/02/2014 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
304 13/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
305 12/02/2014 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
306 11/02/2014 33 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ giaxetaisaigon
307 09/01/2014 10 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
308 30/12/2013 35 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 223.000.000 VNĐ thegioixetai
309 25/11/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
310 24/11/2013 1 ngày 900.000.000 ₫ Giá không đổi tuantranthe
311 23/11/2013 42 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
312 12/10/2013 7 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 224.000.000 VNĐ cars
313 05/10/2013 7 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 224.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
314 28/09/2013 1 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 273.000.000 VNĐ cars
315 27/09/2013 11 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 273.000.000 VNĐ tuantranthe
316 16/09/2013 19 ngày 1.173.000.000 ₫ Tăng 214.000.000 VNĐ cars
317 28/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
318 27/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
319 26/08/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
320 23/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
321 22/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
322 21/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
323 20/08/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
324 19/08/2013 4 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
325 15/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
326 14/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
327 13/08/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
328 12/08/2013 6 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
329 06/08/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
330 04/08/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
331 03/08/2013 10 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 336.000.000 VNĐ otodonganh
332 24/07/2013 1 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 336.000.000 VNĐ cars
333 23/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi giaxetaisaigon
334 22/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
335 21/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
336 19/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
337 18/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
338 17/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
339 15/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
340 14/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
341 12/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
342 11/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
343 10/07/2013 2 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
344 08/07/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
345 07/07/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
346 04/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
347 03/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
348 02/07/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
349 01/07/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
350 29/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ xetai24h
351 28/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
352 27/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
353 26/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
354 25/06/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
355 22/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
356 19/06/2013 3 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
357 16/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 9.000.000 VNĐ veamphuongnam
358 15/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
359 14/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
360 13/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
361 12/06/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giảm 9.000.000 VNĐ otodonganh
362 11/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
363 10/06/2013 1 ngày 959.000.000 ₫ Giảm 327.000.000 VNĐ veamphuongnam
364 09/06/2013 2 ngày 1.286.000.000 ₫ Giá không đổi cars
365 07/06/2013 11 ngày 1.286.000.000 ₫ Tăng 327.000.000 VNĐ cars
366 27/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
367 25/05/2013 2 ngày 959.000.000 ₫ Giá không đổi veamphuongnam
368 23/05/2013 12 ngày 959.000.000 ₫ Tăng 10.000.000 VNĐ veamphuongnam
369 11/05/2013 16 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
370 25/04/2013 1 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
371 24/04/2013 6 ngày 949.000.000 ₫ Giá không đổi thanglongauto_jsc
372 18/04/2013 10 ngày 949.000.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ thanglongauto_jsc
373 08/04/2013 49 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
374 18/02/2013 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
375 17/02/2013 16 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
376 01/02/2013 3 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
377 29/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
378 14/01/2013 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
379 30/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
380 29/12/2012 15 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
381 14/12/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xechuyendung
382 12/12/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
383 11/12/2012 12 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
384 29/11/2012 20 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
385 09/11/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
386 08/11/2012 9 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi xetai24h
387 30/10/2012 1 ngày 950.000.000 ₫ Tăng 50.000.000 VNĐ otoPhuMan
388 29/10/2012 12 ngày 900.000.000 ₫ Giảm 50.000.000 VNĐ tuantranthe
389 17/10/2012 2 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
390 15/10/2012 19 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otoPhuMan
391 26/09/2012 80 ngày 950.000.000 ₫ Giá không đổi otodonganh
392 08/07/2012 950.000.000 ₫ otoPhuMan
Có tổng cộng 392 thay đổi giá của sản phẩm Xe tải ben Veam 651705-282 19000 kg 6x6 đã được hệ thống ghi lại.