• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/03/2015 5 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
2 26/03/2015 49 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
3 05/02/2015 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
4 03/02/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
5 02/02/2015 7 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
6 26/01/2015 18 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
7 08/01/2015 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
8 07/01/2015 37 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
9 01/12/2014 17 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
10 14/11/2014 29 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
11 16/10/2014 93 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
12 15/07/2014 20 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
13 25/06/2014 28 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
14 28/05/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
15 27/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
16 24/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
17 23/05/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
18 17/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
19 14/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
20 11/05/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
21 09/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
22 08/05/2014 28 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
23 10/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
24 09/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
25 08/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
26 07/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
27 06/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
28 05/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
29 04/04/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
30 02/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
31 01/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
32 31/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
33 30/03/2014 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
34 26/03/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
35 20/03/2014 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
36 18/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
37 17/03/2014 15 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
38 02/03/2014 38 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
39 23/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
40 22/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
41 21/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
42 20/01/2014 16 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
43 04/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
44 03/01/2014 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
45 26/12/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
46 25/12/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
47 17/12/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
48 12/12/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
49 11/12/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
50 26/11/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
51 15/11/2013 17 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
52 29/10/2013 13 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
53 16/10/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
54 14/10/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
55 11/10/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
56 10/10/2013 14 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
57 26/09/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
58 25/09/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
59 10/09/2013 4 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
60 06/09/2013 11 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
61 26/08/2013 4 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 22/08/2013 9 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
63 13/08/2013 5 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
64 08/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
65 07/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
66 06/08/2013 36 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
67 01/07/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
68 30/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 24/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
70 23/06/2013 18 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
71 05/06/2013 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
72 02/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
73 27/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
74 26/05/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
75 24/05/2013 2 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
76 22/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
77 19/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
78 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
79 17/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
80 14/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
81 13/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
82 12/05/2013 12 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
83 30/04/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
84 27/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
85 25/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
86 24/04/2013 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
87 21/04/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
88 15/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
89 13/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
90 12/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
91 11/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
92 10/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
93 09/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
94 08/04/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
95 28/03/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
96 25/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
97 24/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
98 23/03/2013 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
99 14/03/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
100 27/02/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
101 22/02/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
102 21/02/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
103 13/02/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
104 29/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
105 28/01/2013 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
106 26/01/2013 14 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
107 12/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
108 11/01/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
109 10/01/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
110 04/01/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
111 27/12/2012 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
112 25/12/2012 11 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
113 14/12/2012 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
114 13/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
115 05/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
116 27/11/2012 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
117 26/11/2012 67 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
118 20/09/2012 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
119 16/09/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
120 27/08/2012 31 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
121 27/07/2012 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
122 25/07/2012 9 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
123 16/07/2012 156.000 ₫ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 123 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện
Từ khóa nổi bật trong tuần: tien dong ho, đèn quạt trần, panasonic, tay do, ipod