• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 38 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
2 14/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
3 13/04/2015 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
4 10/04/2015 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
5 01/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
6 31/03/2015 5 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
7 26/03/2015 49 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
8 05/02/2015 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
9 03/02/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
10 02/02/2015 7 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
11 26/01/2015 18 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
12 08/01/2015 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
13 07/01/2015 37 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
14 01/12/2014 17 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
15 14/11/2014 29 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
16 16/10/2014 93 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
17 15/07/2014 20 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
18 25/06/2014 28 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
19 28/05/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
20 27/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
21 24/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
22 23/05/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
23 17/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
24 14/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
25 11/05/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
26 09/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
27 08/05/2014 28 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
28 10/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
29 09/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
30 08/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
31 07/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
32 06/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
33 05/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
34 04/04/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
35 02/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
36 01/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
37 31/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
38 30/03/2014 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
39 26/03/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
40 20/03/2014 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
41 18/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
42 17/03/2014 15 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
43 02/03/2014 38 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
44 23/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
45 22/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
46 21/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
47 20/01/2014 16 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
48 04/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
49 03/01/2014 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
50 26/12/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
51 25/12/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
52 17/12/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
53 12/12/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
54 11/12/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
55 26/11/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
56 15/11/2013 17 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
57 29/10/2013 13 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
58 16/10/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
59 14/10/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
60 11/10/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
61 10/10/2013 14 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
62 26/09/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
63 25/09/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
64 10/09/2013 4 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
65 06/09/2013 11 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
66 26/08/2013 4 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
67 22/08/2013 9 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
68 13/08/2013 5 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
69 08/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
70 07/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
71 06/08/2013 36 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
72 01/07/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
73 30/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
74 24/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
75 23/06/2013 18 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
76 05/06/2013 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
77 02/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
78 27/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
79 26/05/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
80 24/05/2013 2 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
81 22/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
82 19/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
83 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
84 17/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
85 14/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
86 13/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
87 12/05/2013 12 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
88 30/04/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
89 27/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
90 25/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
91 24/04/2013 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
92 21/04/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
93 15/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
94 13/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
95 12/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
96 11/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
97 10/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
98 09/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
99 08/04/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
100 28/03/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
101 25/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
102 24/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
103 23/03/2013 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
104 14/03/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
105 27/02/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
106 22/02/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
107 21/02/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
108 13/02/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
109 29/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
110 28/01/2013 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
111 26/01/2013 14 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
112 12/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
113 11/01/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
114 10/01/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
115 04/01/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
116 27/12/2012 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
117 25/12/2012 11 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
118 14/12/2012 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
119 13/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
120 05/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
121 27/11/2012 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
122 26/11/2012 67 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
123 20/09/2012 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
124 16/09/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
125 27/08/2012 31 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
126 27/07/2012 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
127 25/07/2012 9 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
128 16/07/2012 156.000 ₫ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 128 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện
Từ khóa nổi bật trong tuần: sua, hoa tu lam, s1, iphone, htc