• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/07/2014 20 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
2 25/06/2014 28 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
3 28/05/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
4 27/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
5 24/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
6 23/05/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
7 17/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
8 14/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
9 11/05/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
10 09/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
11 08/05/2014 28 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
12 10/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
13 09/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
14 08/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
15 07/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
16 06/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
17 05/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
18 04/04/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
19 02/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
20 01/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
21 31/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
22 30/03/2014 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
23 26/03/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
24 20/03/2014 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
25 18/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
26 17/03/2014 15 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
27 02/03/2014 38 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
28 23/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
29 22/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
30 21/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
31 20/01/2014 16 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
32 04/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
33 03/01/2014 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
34 26/12/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
35 25/12/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
36 17/12/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
37 12/12/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
38 11/12/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
39 26/11/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
40 15/11/2013 17 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
41 29/10/2013 13 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
42 16/10/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
43 14/10/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
44 11/10/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
45 10/10/2013 14 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
46 26/09/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
47 25/09/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
48 10/09/2013 4 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
49 06/09/2013 11 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
50 26/08/2013 4 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
51 22/08/2013 9 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
52 13/08/2013 5 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
53 08/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
54 07/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
55 06/08/2013 36 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
56 01/07/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
57 30/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
58 24/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
59 23/06/2013 18 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
60 05/06/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
61 02/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
62 27/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
63 26/05/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
64 24/05/2013 2 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
65 22/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
66 19/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
67 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
68 17/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
69 14/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
70 13/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
71 12/05/2013 12 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
72 30/04/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
73 27/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
74 25/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
75 24/04/2013 3 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
76 21/04/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
77 15/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
78 13/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
79 12/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
80 11/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
81 10/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
82 09/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
83 08/04/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
84 28/03/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
85 25/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
86 24/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
87 23/03/2013 9 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
88 14/03/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
89 27/02/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
90 22/02/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
91 21/02/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
92 13/02/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
93 29/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
94 28/01/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
95 26/01/2013 14 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
96 12/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
97 11/01/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
98 10/01/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
99 04/01/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
100 27/12/2012 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
101 25/12/2012 11 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
102 14/12/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
103 13/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
104 05/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
105 27/11/2012 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
106 26/11/2012 67 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
107 20/09/2012 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
108 16/09/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
109 27/08/2012 31 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
110 27/07/2012 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
111 25/07/2012 9 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
112 16/07/2012 156.000 VNĐ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 112 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện