• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
2 13/04/2015 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
3 10/04/2015 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
4 01/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
5 31/03/2015 5 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
6 26/03/2015 49 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
7 05/02/2015 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
8 03/02/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
9 02/02/2015 7 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
10 26/01/2015 18 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
11 08/01/2015 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
12 07/01/2015 37 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
13 01/12/2014 17 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
14 14/11/2014 29 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
15 16/10/2014 93 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
16 15/07/2014 20 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
17 25/06/2014 28 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
18 28/05/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
19 27/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
20 24/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
21 23/05/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
22 17/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
23 14/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
24 11/05/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
25 09/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
26 08/05/2014 28 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
27 10/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
28 09/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
29 08/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
30 07/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
31 06/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
32 05/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
33 04/04/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
34 02/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
35 01/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
36 31/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
37 30/03/2014 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
38 26/03/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
39 20/03/2014 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
40 18/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
41 17/03/2014 15 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
42 02/03/2014 38 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
43 23/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
44 22/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
45 21/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
46 20/01/2014 16 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
47 04/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
48 03/01/2014 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
49 26/12/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
50 25/12/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
51 17/12/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
52 12/12/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
53 11/12/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
54 26/11/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
55 15/11/2013 17 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
56 29/10/2013 13 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
57 16/10/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
58 14/10/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
59 11/10/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
60 10/10/2013 14 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
61 26/09/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
62 25/09/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
63 10/09/2013 4 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
64 06/09/2013 11 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
65 26/08/2013 4 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
66 22/08/2013 9 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
67 13/08/2013 5 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
68 08/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
69 07/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
70 06/08/2013 36 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
71 01/07/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
72 30/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
73 24/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
74 23/06/2013 18 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
75 05/06/2013 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
76 02/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
77 27/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
78 26/05/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
79 24/05/2013 2 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
80 22/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
81 19/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
82 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
83 17/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
84 14/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
85 13/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
86 12/05/2013 12 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
87 30/04/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
88 27/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
89 25/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
90 24/04/2013 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
91 21/04/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
92 15/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
93 13/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
94 12/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
95 11/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
96 10/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
97 09/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
98 08/04/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
99 28/03/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
100 25/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
101 24/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
102 23/03/2013 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
103 14/03/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
104 27/02/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
105 22/02/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
106 21/02/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
107 13/02/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
108 29/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
109 28/01/2013 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
110 26/01/2013 14 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
111 12/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
112 11/01/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
113 10/01/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
114 04/01/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
115 27/12/2012 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
116 25/12/2012 11 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
117 14/12/2012 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
118 13/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
119 05/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
120 27/11/2012 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
121 26/11/2012 67 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
122 20/09/2012 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
123 16/09/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
124 27/08/2012 31 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
125 27/07/2012 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
126 25/07/2012 9 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
127 16/07/2012 156.000 ₫ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 127 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện
Từ khóa nổi bật trong tuần: ket, hoa da, kết nối máy tính, ibm-lenovo, khám