• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/01/2015 18 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
2 08/01/2015 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
3 07/01/2015 37 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
4 01/12/2014 17 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
5 14/11/2014 29 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
6 16/10/2014 93 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
7 15/07/2014 20 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
8 25/06/2014 28 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
9 28/05/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
10 27/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
11 24/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
12 23/05/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
13 17/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
14 14/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
15 11/05/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
16 09/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
17 08/05/2014 28 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
18 10/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
19 09/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
20 08/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
21 07/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
22 06/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
23 05/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
24 04/04/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
25 02/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
26 01/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
27 31/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
28 30/03/2014 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
29 26/03/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
30 20/03/2014 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
31 18/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
32 17/03/2014 15 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
33 02/03/2014 38 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
34 23/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
35 22/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
36 21/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
37 20/01/2014 16 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
38 04/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
39 03/01/2014 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
40 26/12/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
41 25/12/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
42 17/12/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
43 12/12/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
44 11/12/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
45 26/11/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
46 15/11/2013 17 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
47 29/10/2013 13 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
48 16/10/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
49 14/10/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
50 11/10/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
51 10/10/2013 14 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
52 26/09/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
53 25/09/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
54 10/09/2013 4 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
55 06/09/2013 11 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
56 26/08/2013 4 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
57 22/08/2013 9 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
58 13/08/2013 5 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
59 08/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
60 07/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
61 06/08/2013 36 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
62 01/07/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
63 30/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
64 24/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
65 23/06/2013 18 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
66 05/06/2013 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
67 02/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
68 27/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
69 26/05/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
70 24/05/2013 2 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
71 22/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
72 19/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
73 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
74 17/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
75 14/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
76 13/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
77 12/05/2013 12 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
78 30/04/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
79 27/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
80 25/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
81 24/04/2013 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
82 21/04/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
83 15/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
84 13/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
85 12/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
86 11/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
87 10/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
88 09/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
89 08/04/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
90 28/03/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
91 25/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
92 24/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
93 23/03/2013 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
94 14/03/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
95 27/02/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
96 22/02/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
97 21/02/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
98 13/02/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
99 29/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
100 28/01/2013 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
101 26/01/2013 14 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
102 12/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
103 11/01/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
104 10/01/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
105 04/01/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
106 27/12/2012 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
107 25/12/2012 11 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
108 14/12/2012 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
109 13/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
110 05/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
111 27/11/2012 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
112 26/11/2012 67 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
113 20/09/2012 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
114 16/09/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
115 27/08/2012 31 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
116 27/07/2012 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
117 25/07/2012 9 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
118 16/07/2012 156.000 ₫ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 118 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện