• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/10/2014 93 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
2 15/07/2014 20 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
3 25/06/2014 28 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
4 28/05/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
5 27/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
6 24/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
7 23/05/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
8 17/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
9 14/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
10 11/05/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
11 09/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
12 08/05/2014 28 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
13 10/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
14 09/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
15 08/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
16 07/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
17 06/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
18 05/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
19 04/04/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
20 02/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
21 01/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
22 31/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
23 30/03/2014 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
24 26/03/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
25 20/03/2014 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
26 18/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
27 17/03/2014 15 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
28 02/03/2014 38 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
29 23/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
30 22/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
31 21/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
32 20/01/2014 16 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
33 04/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
34 03/01/2014 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
35 26/12/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
36 25/12/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
37 17/12/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
38 12/12/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
39 11/12/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
40 26/11/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
41 15/11/2013 17 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
42 29/10/2013 13 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
43 16/10/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
44 14/10/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
45 11/10/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
46 10/10/2013 14 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
47 26/09/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
48 25/09/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
49 10/09/2013 4 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
50 06/09/2013 11 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
51 26/08/2013 4 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
52 22/08/2013 9 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
53 13/08/2013 5 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
54 08/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
55 07/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
56 06/08/2013 36 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
57 01/07/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
58 30/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
59 24/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
60 23/06/2013 18 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
61 05/06/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
62 02/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
63 27/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
64 26/05/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
65 24/05/2013 2 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
66 22/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
67 19/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
68 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
69 17/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
70 14/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
71 13/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
72 12/05/2013 12 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
73 30/04/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
74 27/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
75 25/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
76 24/04/2013 3 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
77 21/04/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
78 15/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
79 13/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
80 12/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
81 11/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
82 10/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
83 09/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
84 08/04/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
85 28/03/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
86 25/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
87 24/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
88 23/03/2013 9 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
89 14/03/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
90 27/02/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
91 22/02/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
92 21/02/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
93 13/02/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
94 29/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
95 28/01/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
96 26/01/2013 14 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
97 12/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
98 11/01/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
99 10/01/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
100 04/01/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
101 27/12/2012 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
102 25/12/2012 11 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
103 14/12/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
104 13/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
105 05/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
106 27/11/2012 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
107 26/11/2012 67 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
108 20/09/2012 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
109 16/09/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
110 27/08/2012 31 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
111 27/07/2012 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
112 25/07/2012 9 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
113 16/07/2012 156.000 VNĐ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 113 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện