• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 10/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
2 09/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
3 08/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
4 07/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
5 06/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
6 05/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
7 04/04/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
8 02/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
9 01/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
10 31/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
11 30/03/2014 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
12 26/03/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
13 20/03/2014 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
14 18/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
15 17/03/2014 15 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
16 02/03/2014 38 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
17 23/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
18 22/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
19 21/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
20 20/01/2014 16 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
21 04/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
22 03/01/2014 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
23 26/12/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
24 25/12/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
25 17/12/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
26 12/12/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
27 11/12/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
28 26/11/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
29 15/11/2013 17 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
30 29/10/2013 13 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
31 16/10/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
32 14/10/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
33 11/10/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
34 10/10/2013 14 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
35 26/09/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
36 25/09/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
37 10/09/2013 4 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
38 06/09/2013 11 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
39 26/08/2013 4 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
40 22/08/2013 9 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
41 13/08/2013 5 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
42 08/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
43 07/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
44 06/08/2013 36 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
45 01/07/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
46 30/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
47 24/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
48 23/06/2013 18 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
49 05/06/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
50 02/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
51 27/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
52 26/05/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
53 24/05/2013 2 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
54 22/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
55 19/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
56 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
57 17/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
58 14/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
59 13/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
60 12/05/2013 12 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
61 30/04/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
62 27/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
63 25/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
64 24/04/2013 3 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
65 21/04/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
66 15/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
67 13/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
68 12/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
69 11/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
70 10/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
71 09/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
72 08/04/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
73 28/03/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
74 25/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
75 24/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
76 23/03/2013 9 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
77 14/03/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
78 27/02/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
79 22/02/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
80 21/02/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
81 13/02/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
82 29/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
83 28/01/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
84 26/01/2013 14 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
85 12/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
86 11/01/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
87 10/01/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
88 04/01/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
89 27/12/2012 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
90 25/12/2012 11 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
91 14/12/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
92 13/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
93 05/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
94 27/11/2012 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
95 26/11/2012 67 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
96 20/09/2012 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
97 16/09/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
98 27/08/2012 31 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
99 27/07/2012 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
100 25/07/2012 9 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
101 16/07/2012 156.000 VNĐ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 101 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện