• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/11/2014 29 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
2 16/10/2014 93 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
3 15/07/2014 20 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
4 25/06/2014 28 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
5 28/05/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
6 27/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
7 24/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
8 23/05/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
9 17/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
10 14/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
11 11/05/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
12 09/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
13 08/05/2014 28 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
14 10/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
15 09/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
16 08/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
17 07/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
18 06/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
19 05/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
20 04/04/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
21 02/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
22 01/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
23 31/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
24 30/03/2014 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
25 26/03/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
26 20/03/2014 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
27 18/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
28 17/03/2014 15 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
29 02/03/2014 38 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
30 23/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
31 22/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
32 21/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
33 20/01/2014 16 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
34 04/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
35 03/01/2014 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
36 26/12/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
37 25/12/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
38 17/12/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
39 12/12/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
40 11/12/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
41 26/11/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
42 15/11/2013 17 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
43 29/10/2013 13 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
44 16/10/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
45 14/10/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
46 11/10/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
47 10/10/2013 14 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
48 26/09/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
49 25/09/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
50 10/09/2013 4 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
51 06/09/2013 11 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
52 26/08/2013 4 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
53 22/08/2013 9 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
54 13/08/2013 5 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
55 08/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
56 07/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
57 06/08/2013 36 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
58 01/07/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
59 30/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
60 24/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
61 23/06/2013 18 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
62 05/06/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
63 02/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
64 27/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
65 26/05/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
66 24/05/2013 2 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
67 22/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
68 19/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
69 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
70 17/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
71 14/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
72 13/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
73 12/05/2013 12 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
74 30/04/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
75 27/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
76 25/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
77 24/04/2013 3 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
78 21/04/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
79 15/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
80 13/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
81 12/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
82 11/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
83 10/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
84 09/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
85 08/04/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
86 28/03/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
87 25/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
88 24/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
89 23/03/2013 9 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
90 14/03/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
91 27/02/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
92 22/02/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
93 21/02/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
94 13/02/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
95 29/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
96 28/01/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
97 26/01/2013 14 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
98 12/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
99 11/01/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
100 10/01/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
101 04/01/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
102 27/12/2012 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
103 25/12/2012 11 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
104 14/12/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
105 13/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
106 05/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
107 27/11/2012 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
108 26/11/2012 67 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
109 20/09/2012 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
110 16/09/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
111 27/08/2012 31 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
112 27/07/2012 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
113 25/07/2012 9 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
114 16/07/2012 156.000 VNĐ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 114 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện