• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/12/2014 17 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
2 14/11/2014 29 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
3 16/10/2014 93 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
4 15/07/2014 20 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
5 25/06/2014 28 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
6 28/05/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
7 27/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
8 24/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
9 23/05/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
10 17/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
11 14/05/2014 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
12 11/05/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
13 09/05/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
14 08/05/2014 28 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
15 10/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
16 09/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
17 08/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
18 07/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
19 06/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
20 05/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
21 04/04/2014 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
22 02/04/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
23 01/04/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
24 31/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
25 30/03/2014 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
26 26/03/2014 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
27 20/03/2014 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
28 18/03/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
29 17/03/2014 15 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
30 02/03/2014 38 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 23/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
32 22/01/2014 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
33 21/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
34 20/01/2014 16 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
35 04/01/2014 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
36 03/01/2014 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
37 26/12/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
38 25/12/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
39 17/12/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
40 12/12/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
41 11/12/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
42 26/11/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
43 15/11/2013 17 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
44 29/10/2013 13 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
45 16/10/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
46 14/10/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
47 11/10/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
48 10/10/2013 14 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
49 26/09/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
50 25/09/2013 15 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
51 10/09/2013 4 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
52 06/09/2013 11 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
53 26/08/2013 4 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
54 22/08/2013 9 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
55 13/08/2013 5 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
56 08/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
57 07/08/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
58 06/08/2013 36 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
59 01/07/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
60 30/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
61 24/06/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
62 23/06/2013 18 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
63 05/06/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi ThanhBinhAuto
64 02/06/2013 6 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
65 27/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
66 26/05/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
67 24/05/2013 2 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
68 22/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
69 19/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
70 18/05/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Giá không đổi Turnviet
71 17/05/2013 3 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
72 14/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
73 13/05/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
74 12/05/2013 12 ngày 200.000 VNĐ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
75 30/04/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
76 27/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
77 25/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
78 24/04/2013 3 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
79 21/04/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
80 15/04/2013 2 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
81 13/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
82 12/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
83 11/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
84 10/04/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
85 09/04/2013 1 ngày 200.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
86 08/04/2013 11 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
87 28/03/2013 3 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
88 25/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
89 24/03/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
90 23/03/2013 9 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
91 14/03/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi huongmobiles
92 27/02/2013 5 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
93 22/02/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
94 21/02/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
95 13/02/2013 15 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
96 29/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
97 28/01/2013 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
98 26/01/2013 14 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
99 12/01/2013 1 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
100 11/01/2013 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
101 10/01/2013 6 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
102 04/01/2013 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
103 27/12/2012 2 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
104 25/12/2012 11 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
105 14/12/2012 1 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
106 13/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giá không đổi laptopdk
107 05/12/2012 8 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
108 27/11/2012 1 ngày 156.000 VNĐ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
109 26/11/2012 67 ngày 150.000 VNĐ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
110 20/09/2012 4 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
111 16/09/2012 20 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
112 27/08/2012 31 ngày 156.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
113 27/07/2012 2 ngày 156.000 VNĐ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
114 25/07/2012 9 ngày 130.000 VNĐ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
115 16/07/2012 156.000 VNĐ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 115 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện