• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/07/2015 25 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
2 08/06/2015 4 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
3 04/06/2015 13 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
4 22/05/2015 38 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
5 14/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
6 13/04/2015 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
7 10/04/2015 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
8 01/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
9 31/03/2015 5 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
10 26/03/2015 49 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
11 05/02/2015 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
12 03/02/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
13 02/02/2015 7 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
14 26/01/2015 18 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
15 08/01/2015 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
16 07/01/2015 37 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
17 01/12/2014 17 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
18 14/11/2014 29 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
19 16/10/2014 93 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
20 15/07/2014 20 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
21 25/06/2014 28 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
22 28/05/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
23 27/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
24 24/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
25 23/05/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
26 17/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
27 14/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
28 11/05/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
29 09/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
30 08/05/2014 28 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
31 10/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
32 09/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
33 08/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
34 07/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
35 06/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
36 05/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
37 04/04/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
38 02/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
39 01/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
40 31/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
41 30/03/2014 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
42 26/03/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
43 20/03/2014 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
44 18/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
45 17/03/2014 15 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
46 02/03/2014 38 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
47 23/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
48 22/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
49 21/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
50 20/01/2014 16 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
51 04/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
52 03/01/2014 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
53 26/12/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
54 25/12/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
55 17/12/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
56 12/12/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
57 11/12/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
58 26/11/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
59 15/11/2013 17 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
60 29/10/2013 13 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
61 16/10/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
62 14/10/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
63 11/10/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
64 10/10/2013 14 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
65 26/09/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
66 25/09/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
67 10/09/2013 4 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
68 06/09/2013 11 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
69 26/08/2013 4 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
70 22/08/2013 9 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
71 13/08/2013 5 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
72 08/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
73 07/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
74 06/08/2013 36 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
75 01/07/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
76 30/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
77 24/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
78 23/06/2013 18 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
79 05/06/2013 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
80 02/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
81 27/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
82 26/05/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
83 24/05/2013 2 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
84 22/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
85 19/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
86 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
87 17/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
88 14/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
89 13/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
90 12/05/2013 12 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
91 30/04/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
92 27/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
93 25/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
94 24/04/2013 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
95 21/04/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
96 15/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
97 13/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
98 12/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
99 11/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
100 10/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
101 09/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
102 08/04/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
103 28/03/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
104 25/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
105 24/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
106 23/03/2013 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
107 14/03/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
108 27/02/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
109 22/02/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
110 21/02/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
111 13/02/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
112 29/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
113 28/01/2013 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
114 26/01/2013 14 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
115 12/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
116 11/01/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
117 10/01/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
118 04/01/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
119 27/12/2012 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
120 25/12/2012 11 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
121 14/12/2012 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
122 13/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
123 05/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
124 27/11/2012 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
125 26/11/2012 67 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
126 20/09/2012 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
127 16/09/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
128 27/08/2012 31 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
129 27/07/2012 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
130 25/07/2012 9 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
131 16/07/2012 156.000 ₫ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 131 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Ô tô, xe máy, xe đạp > Đồ chơi ô tô > Sạc điện, chuyển đổi điện (Sạc điện chuyển đổi điện, Sac dien chuyen doi dien, Bo chuyen doi dien xe hoi, Bo sac dien o to)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ trong mục Sạc điện, chuyển đổi điện
Từ khóa nổi bật trong tuần: bộ đổi nguồn, nguồn 24v dc, xạc điện thoại, đổi điện xe hơi, bộ chuyển nguồn, nguồn dc 24v, bộ nguồn dc 24v, sạc điện 12v, sạc 12v, hoi doi, bo sac dien 12v, bo doi dien 12v, đổi điện dc-ac, dc ac inverter, dc-ac inverter, gia xe bmw, bộ nguồn 12v dc, inverter 12v, chat luong tot, converter ac-dc