Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/06/2016 26 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
2 07/05/2016 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
3 05/05/2016 43 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
4 23/03/2016 36 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
5 16/02/2016 14 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
6 02/02/2016 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
7 01/02/2016 5 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
8 27/01/2016 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
9 26/01/2016 16 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
10 10/01/2016 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
11 09/01/2016 5 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
12 04/01/2016 23 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
13 12/12/2015 19 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
14 23/11/2015 120 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
15 26/07/2015 23 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
16 03/07/2015 25 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
17 08/06/2015 4 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
18 04/06/2015 13 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
19 22/05/2015 38 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
20 14/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
21 13/04/2015 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
22 10/04/2015 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
23 01/04/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
24 31/03/2015 5 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
25 26/03/2015 49 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
26 05/02/2015 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
27 03/02/2015 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
28 02/02/2015 7 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
29 26/01/2015 18 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
30 08/01/2015 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
31 07/01/2015 37 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
32 01/12/2014 17 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
33 14/11/2014 29 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
34 16/10/2014 93 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
35 15/07/2014 20 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
36 25/06/2014 28 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
37 28/05/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
38 27/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
39 24/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
40 23/05/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
41 17/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
42 14/05/2014 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
43 11/05/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
44 09/05/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
45 08/05/2014 28 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
46 10/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
47 09/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
48 08/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
49 07/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
50 06/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
51 05/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
52 04/04/2014 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
53 02/04/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
54 01/04/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
55 31/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
56 30/03/2014 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
57 26/03/2014 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
58 20/03/2014 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
59 18/03/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
60 17/03/2014 15 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
61 02/03/2014 38 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
62 23/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
63 22/01/2014 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
64 21/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
65 20/01/2014 16 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
66 04/01/2014 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
67 03/01/2014 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
68 26/12/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
69 25/12/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
70 17/12/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
71 12/12/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
72 11/12/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
73 26/11/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
74 15/11/2013 17 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
75 29/10/2013 13 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
76 16/10/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
77 14/10/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
78 11/10/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
79 10/10/2013 14 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
80 26/09/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
81 25/09/2013 15 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
82 10/09/2013 4 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
83 06/09/2013 11 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
84 26/08/2013 4 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
85 22/08/2013 9 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
86 13/08/2013 5 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
87 08/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
88 07/08/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
89 06/08/2013 36 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
90 01/07/2013 1 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
91 30/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ CongtyGiaVu
92 24/06/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
93 23/06/2013 18 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
94 05/06/2013 3 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi ThanhBinhAuto
95 02/06/2013 6 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
96 27/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
97 26/05/2013 2 ngày 156.000 ₫ Giảm 44.000 VNĐ ThanhBinhAuto
98 24/05/2013 2 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
99 22/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
100 19/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
101 18/05/2013 1 ngày 200.000 ₫ Giá không đổi Turnviet
102 17/05/2013 3 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
103 14/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
104 13/05/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ huongmobiles
105 12/05/2013 12 ngày 200.000 ₫ Tăng 44.000 VNĐ Turnviet
106 30/04/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
107 27/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
108 25/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
109 24/04/2013 3 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
110 21/04/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
111 15/04/2013 2 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
112 13/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
113 12/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
114 11/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
115 10/04/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ laptopdk
116 09/04/2013 1 ngày 200.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Turnviet
117 08/04/2013 11 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
118 28/03/2013 3 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
119 25/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
120 24/03/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
121 23/03/2013 9 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
122 14/03/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi huongmobiles
123 27/02/2013 5 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
124 22/02/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
125 21/02/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
126 13/02/2013 15 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
127 29/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
128 28/01/2013 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
129 26/01/2013 14 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
130 12/01/2013 1 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
131 11/01/2013 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
132 10/01/2013 6 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
133 04/01/2013 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
134 27/12/2012 2 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ huongmobiles
135 25/12/2012 11 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ ThanhBinhAuto
136 14/12/2012 1 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
137 13/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giá không đổi laptopdk
138 05/12/2012 8 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
139 27/11/2012 1 ngày 156.000 ₫ Tăng 6.000 VNĐ CongtyGiaVu
140 26/11/2012 67 ngày 150.000 ₫ Giảm 6.000 VNĐ laptopdk
141 20/09/2012 4 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ CongtyGiaVu
142 16/09/2012 20 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
143 27/08/2012 31 ngày 156.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
144 27/07/2012 2 ngày 156.000 ₫ Tăng 26.000 VNĐ ThanhBinhAuto
145 25/07/2012 9 ngày 130.000 ₫ Giảm 26.000 VNĐ noithatotominhngoc
146 16/07/2012 156.000 ₫ CongtyGiaVu
Có tổng cộng 146 thay đổi giá của sản phẩm XẠC ĐIỆN THOẠI TRÊN ÔTÔ đã được hệ thống ghi lại.