Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/03/2017 8 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
2 18/03/2017 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
3 16/03/2017 8 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
4 08/03/2017 4 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
5 04/03/2017 1 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopthinhvuong
6 03/03/2017 6 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
7 25/02/2017 1 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopthinhvuong
8 24/02/2017 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
9 23/02/2017 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
10 21/02/2017 7 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
11 14/02/2017 2 ngày 180.000 ₫ Giá không đổi laptopthinhvuong
12 12/02/2017 4 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopthinhvuong
13 08/02/2017 3 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
14 05/02/2017 2 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopthinhvuong
15 03/02/2017 7 ngày 95.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ hienlaptop
16 27/01/2017 2 ngày 160.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ maytinhvieta
17 25/01/2017 7 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
18 18/01/2017 15 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ ShopQQQ
19 03/01/2017 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
20 02/01/2017 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
21 31/12/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
22 29/12/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
23 23/12/2016 1 ngày 180.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ laptopminhanh
24 22/12/2016 33 ngày 160.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ maytinhvieta
25 19/11/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giảm 65.000 VNĐ hienlaptop
26 17/11/2016 10 ngày 160.000 ₫ Giá không đổi maytinhvieta
27 07/11/2016 7 ngày 160.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ maytinhvieta
28 31/10/2016 5 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopminhanh
29 26/10/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
30 25/10/2016 4 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopminhanh
31 21/10/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
32 19/10/2016 4 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopthinhvuong
33 15/10/2016 4 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
34 11/10/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
35 06/10/2016 19 ngày 180.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ laptopthinhvuong
36 17/09/2016 45 ngày 160.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ maytinhvieta
37 03/08/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
38 29/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
39 28/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
40 27/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
41 26/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
42 25/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
43 24/07/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
44 18/07/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
45 16/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
46 15/07/2016 11 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
47 04/07/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
48 28/06/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
49 22/06/2016 15 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
50 07/06/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
51 05/06/2016 25 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
52 11/05/2016 16 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
53 25/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
54 23/04/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
55 22/04/2016 9 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
56 13/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
57 11/04/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
58 06/04/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
59 05/04/2016 3 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
60 02/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
61 31/03/2016 40 ngày 95.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ hienlaptop
62 20/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
63 19/02/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
64 17/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
65 16/02/2016 14 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
66 02/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
67 01/02/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ hienlaptop
68 30/01/2016 13 ngày 155.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ linhkienlaptopso1hanoi
69 17/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hienlaptop
70 09/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Giá không đổi cholinhkienlaptop
71 08/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Giá không đổi cholinhkienlaptop
72 07/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ cholinhkienlaptop
73 06/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hienlaptop
74 04/01/2016 19 ngày 180.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ cholinhkienlaptop
75 16/12/2015 111 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
76 27/08/2015 102 ngày 100.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ hienlaptop
77 17/05/2015 11 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
78 06/05/2015 16 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
79 20/04/2015 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ vienthinh
80 18/04/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ hienlaptop
81 16/04/2015 20 ngày 160.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ maytinhvieta
82 27/03/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
83 25/03/2015 1 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
84 24/03/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
85 22/03/2015 1 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
86 21/03/2015 3 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
87 18/03/2015 4 ngày 135.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hienlaptop
88 14/03/2015 2 ngày 145.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
89 12/03/2015 3 ngày 145.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
90 09/03/2015 12 ngày 145.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hienlaptop
91 25/02/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hienlaptop
92 24/02/2015 10 ngày 155.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ linhkienlaptopso1hanoi
93 14/02/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
94 13/02/2015 5 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
95 08/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
96 07/02/2015 16 ngày 250.000 ₫ Tăng 125.000 VNĐ suachuamaychieu
97 22/01/2015 5 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
98 17/01/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
99 16/01/2015 7 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
100 09/01/2015 230 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
101 24/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
102 23/05/2014 7 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.500 VNĐ vienthinh
103 16/05/2014 27 ngày 120.500 ₫ Giá không đổi vienthong2000
104 19/04/2014 2 ngày 120.500 ₫ Giảm 129.500 VNĐ vienthong2000
105 17/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ suachuamaychieu
106 16/04/2014 15 ngày 149.000 ₫ Tăng 28.500 VNĐ 4tech
107 01/04/2014 1 ngày 120.500 ₫ Giảm 28.500 VNĐ vienthong2000
108 31/03/2014 14 ngày 149.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ 4tech
109 17/03/2014 11 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
110 06/03/2014 10 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
111 24/02/2014 6 ngày 120.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vienthong2000
112 18/02/2014 6 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
113 12/02/2014 3 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ vienthinh
114 09/02/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
115 07/02/2014 1 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
116 06/02/2014 14 ngày 121.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ vienthong2000
117 23/01/2014 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
118 22/01/2014 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vienthong2000
119 21/01/2014 5 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
120 16/01/2014 8 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ suachuamaychieu
121 08/01/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
122 06/01/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
123 04/01/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
124 02/01/2014 27 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
125 06/12/2013 3 ngày 250.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ Misslaptop
126 03/12/2013 6 ngày 120.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ vienthong2000
127 27/11/2013 10 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
128 17/11/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Misslaptop
129 15/11/2013 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ suachuamaychieu
130 14/11/2013 24 ngày 240.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ suachuamaychieu
131 21/10/2013 11 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
132 10/10/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giảm 96.000 VNĐ 4tech
133 09/10/2013 2 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
134 07/10/2013 2 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
135 05/10/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
136 04/10/2013 3 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
137 01/10/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
138 30/09/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
139 29/09/2013 21 ngày 245.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ suachuamaychieu
140 08/09/2013 3 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
141 05/09/2013 7 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
142 29/08/2013 9 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ Misslaptop
143 20/08/2013 5 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
144 15/08/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
145 14/08/2013 2 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
146 12/08/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthinh
147 10/08/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
148 09/08/2013 10 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ Misslaptop
149 30/07/2013 3 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
150 27/07/2013 8 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
151 19/07/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
152 17/07/2013 19 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
153 28/06/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
154 26/06/2013 16 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
155 10/06/2013 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
156 07/06/2013 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
157 05/06/2013 7 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
158 29/05/2013 2 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi atcomputer
159 27/05/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
160 26/05/2013 16 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
161 10/05/2013 191 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
162 31/10/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
163 30/10/2012 31 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
164 29/09/2012 4 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
165 25/09/2012 20 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
166 05/09/2012 14 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
167 22/08/2012 21 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
168 01/08/2012 250.000 ₫ Misslaptop
Có tổng cộng 168 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA) đã được hệ thống ghi lại.