Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
2 19/10/2016 4 ngày 180.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ laptopthinhvuong
3 15/10/2016 4 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
4 11/10/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giảm 85.000 VNĐ hienlaptop
5 06/10/2016 19 ngày 180.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ laptopthinhvuong
6 17/09/2016 45 ngày 160.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ maytinhvieta
7 03/08/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
8 29/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
9 28/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
10 27/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
11 26/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
12 25/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
13 24/07/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
14 18/07/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
15 16/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
16 15/07/2016 11 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
17 04/07/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
18 28/06/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
19 22/06/2016 15 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
20 07/06/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
21 05/06/2016 25 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
22 11/05/2016 16 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
23 25/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
24 23/04/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
25 22/04/2016 9 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
26 13/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
27 11/04/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
28 06/04/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
29 05/04/2016 3 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
30 02/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
31 31/03/2016 40 ngày 95.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ hienlaptop
32 20/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
33 19/02/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
34 17/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
35 16/02/2016 14 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
36 02/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
37 01/02/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ hienlaptop
38 30/01/2016 13 ngày 155.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ linhkienlaptopso1hanoi
39 17/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hienlaptop
40 09/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Giá không đổi cholinhkienlaptop
41 08/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Giá không đổi cholinhkienlaptop
42 07/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ cholinhkienlaptop
43 06/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hienlaptop
44 04/01/2016 19 ngày 180.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ cholinhkienlaptop
45 16/12/2015 111 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
46 27/08/2015 102 ngày 100.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ hienlaptop
47 17/05/2015 11 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
48 06/05/2015 16 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
49 20/04/2015 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ vienthinh
50 18/04/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ hienlaptop
51 16/04/2015 20 ngày 160.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ maytinhvieta
52 27/03/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
53 25/03/2015 1 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
54 24/03/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
55 22/03/2015 1 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
56 21/03/2015 3 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
57 18/03/2015 4 ngày 135.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hienlaptop
58 14/03/2015 2 ngày 145.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
59 12/03/2015 3 ngày 145.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
60 09/03/2015 12 ngày 145.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hienlaptop
61 25/02/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hienlaptop
62 24/02/2015 10 ngày 155.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ linhkienlaptopso1hanoi
63 14/02/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
64 13/02/2015 5 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
65 08/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
66 07/02/2015 16 ngày 250.000 ₫ Tăng 125.000 VNĐ suachuamaychieu
67 22/01/2015 5 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
68 17/01/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
69 16/01/2015 7 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
70 09/01/2015 230 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
71 24/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
72 23/05/2014 7 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.500 VNĐ vienthinh
73 16/05/2014 27 ngày 120.500 ₫ Giá không đổi vienthong2000
74 19/04/2014 2 ngày 120.500 ₫ Giảm 129.500 VNĐ vienthong2000
75 17/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ suachuamaychieu
76 16/04/2014 15 ngày 149.000 ₫ Tăng 28.500 VNĐ 4tech
77 01/04/2014 1 ngày 120.500 ₫ Giảm 28.500 VNĐ vienthong2000
78 31/03/2014 14 ngày 149.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ 4tech
79 17/03/2014 11 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
80 06/03/2014 10 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
81 24/02/2014 6 ngày 120.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vienthong2000
82 18/02/2014 6 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
83 12/02/2014 3 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ vienthinh
84 09/02/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
85 07/02/2014 1 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
86 06/02/2014 14 ngày 121.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ vienthong2000
87 23/01/2014 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
88 22/01/2014 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vienthong2000
89 21/01/2014 5 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
90 16/01/2014 8 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ suachuamaychieu
91 08/01/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
92 06/01/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
93 04/01/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
94 02/01/2014 27 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
95 06/12/2013 3 ngày 250.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ Misslaptop
96 03/12/2013 6 ngày 120.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ vienthong2000
97 27/11/2013 10 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
98 17/11/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Misslaptop
99 15/11/2013 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ suachuamaychieu
100 14/11/2013 24 ngày 240.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ suachuamaychieu
101 21/10/2013 11 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
102 10/10/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giảm 96.000 VNĐ 4tech
103 09/10/2013 2 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
104 07/10/2013 2 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
105 05/10/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
106 04/10/2013 3 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
107 01/10/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
108 30/09/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
109 29/09/2013 21 ngày 245.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ suachuamaychieu
110 08/09/2013 3 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
111 05/09/2013 7 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
112 29/08/2013 9 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ Misslaptop
113 20/08/2013 5 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
114 15/08/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
115 14/08/2013 2 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
116 12/08/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthinh
117 10/08/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
118 09/08/2013 10 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ Misslaptop
119 30/07/2013 3 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
120 27/07/2013 8 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
121 19/07/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
122 17/07/2013 19 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
123 28/06/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
124 26/06/2013 16 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
125 10/06/2013 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
126 07/06/2013 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
127 05/06/2013 7 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
128 29/05/2013 2 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi atcomputer
129 27/05/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
130 26/05/2013 16 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
131 10/05/2013 191 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
132 31/10/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
133 30/10/2012 31 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
134 29/09/2012 4 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
135 25/09/2012 20 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
136 05/09/2012 14 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
137 22/08/2012 21 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
138 01/08/2012 250.000 ₫ Misslaptop
Có tổng cộng 138 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA) đã được hệ thống ghi lại.