Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2016 45 ngày 160.000 ₫ Tăng 65.000 VNĐ maytinhvieta
2 03/08/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
3 29/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
4 28/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
5 27/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
6 26/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
7 25/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
8 24/07/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
9 18/07/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
10 16/07/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
11 15/07/2016 11 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
12 04/07/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
13 28/06/2016 6 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
14 22/06/2016 15 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
15 07/06/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
16 05/06/2016 25 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
17 11/05/2016 16 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
18 25/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
19 23/04/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
20 22/04/2016 9 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
21 13/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
22 11/04/2016 5 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
23 06/04/2016 1 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
24 05/04/2016 3 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
25 02/04/2016 2 ngày 95.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
26 31/03/2016 40 ngày 95.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ hienlaptop
27 20/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
28 19/02/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
29 17/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
30 16/02/2016 14 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
31 02/02/2016 1 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
32 01/02/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 55.000 VNĐ hienlaptop
33 30/01/2016 13 ngày 155.000 ₫ Tăng 55.000 VNĐ linhkienlaptopso1hanoi
34 17/01/2016 8 ngày 100.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hienlaptop
35 09/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Giá không đổi cholinhkienlaptop
36 08/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Giá không đổi cholinhkienlaptop
37 07/01/2016 1 ngày 180.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ cholinhkienlaptop
38 06/01/2016 2 ngày 100.000 ₫ Giảm 80.000 VNĐ hienlaptop
39 04/01/2016 19 ngày 180.000 ₫ Tăng 80.000 VNĐ cholinhkienlaptop
40 16/12/2015 111 ngày 100.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
41 27/08/2015 102 ngày 100.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ hienlaptop
42 17/05/2015 11 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
43 06/05/2015 16 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
44 20/04/2015 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 115.000 VNĐ vienthinh
45 18/04/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giảm 25.000 VNĐ hienlaptop
46 16/04/2015 20 ngày 160.000 ₫ Tăng 25.000 VNĐ maytinhvieta
47 27/03/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
48 25/03/2015 1 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
49 24/03/2015 2 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
50 22/03/2015 1 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
51 21/03/2015 3 ngày 135.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
52 18/03/2015 4 ngày 135.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ hienlaptop
53 14/03/2015 2 ngày 145.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
54 12/03/2015 3 ngày 145.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
55 09/03/2015 12 ngày 145.000 ₫ Tăng 20.000 VNĐ hienlaptop
56 25/02/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hienlaptop
57 24/02/2015 10 ngày 155.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ linhkienlaptopso1hanoi
58 14/02/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
59 13/02/2015 5 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
60 08/02/2015 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
61 07/02/2015 16 ngày 250.000 ₫ Tăng 125.000 VNĐ suachuamaychieu
62 22/01/2015 5 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
63 17/01/2015 1 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
64 16/01/2015 7 ngày 125.000 ₫ Giá không đổi hienlaptop
65 09/01/2015 230 ngày 125.000 ₫ Giảm 125.000 VNĐ hienlaptop
66 24/05/2014 1 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
67 23/05/2014 7 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.500 VNĐ vienthinh
68 16/05/2014 27 ngày 120.500 ₫ Giá không đổi vienthong2000
69 19/04/2014 2 ngày 120.500 ₫ Giảm 129.500 VNĐ vienthong2000
70 17/04/2014 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ suachuamaychieu
71 16/04/2014 15 ngày 149.000 ₫ Tăng 28.500 VNĐ 4tech
72 01/04/2014 1 ngày 120.500 ₫ Giảm 28.500 VNĐ vienthong2000
73 31/03/2014 14 ngày 149.000 ₫ Tăng 29.000 VNĐ 4tech
74 17/03/2014 11 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
75 06/03/2014 10 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
76 24/02/2014 6 ngày 120.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vienthong2000
77 18/02/2014 6 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
78 12/02/2014 3 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ vienthinh
79 09/02/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
80 07/02/2014 1 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
81 06/02/2014 14 ngày 121.000 ₫ Tăng 1.000 VNĐ vienthong2000
82 23/01/2014 1 ngày 120.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
83 22/01/2014 1 ngày 120.000 ₫ Giảm 1.000 VNĐ vienthong2000
84 21/01/2014 5 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
85 16/01/2014 8 ngày 250.000 ₫ Tăng 129.000 VNĐ suachuamaychieu
86 08/01/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giá không đổi vienthong2000
87 06/01/2014 2 ngày 121.000 ₫ Giảm 129.000 VNĐ vienthong2000
88 04/01/2014 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
89 02/01/2014 27 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
90 06/12/2013 3 ngày 250.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ Misslaptop
91 03/12/2013 6 ngày 120.000 ₫ Giảm 29.000 VNĐ vienthong2000
92 27/11/2013 10 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
93 17/11/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ Misslaptop
94 15/11/2013 1 ngày 220.000 ₫ Giảm 20.000 VNĐ suachuamaychieu
95 14/11/2013 24 ngày 240.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ suachuamaychieu
96 21/10/2013 11 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
97 10/10/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giảm 96.000 VNĐ 4tech
98 09/10/2013 2 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
99 07/10/2013 2 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
100 05/10/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
101 04/10/2013 3 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
102 01/10/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
103 30/09/2013 1 ngày 245.000 ₫ Giá không đổi suachuamaychieu
104 29/09/2013 21 ngày 245.000 ₫ Tăng 96.000 VNĐ suachuamaychieu
105 08/09/2013 3 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
106 05/09/2013 7 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
107 29/08/2013 9 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ Misslaptop
108 20/08/2013 5 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
109 15/08/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giá không đổi 4tech
110 14/08/2013 2 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
111 12/08/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ vienthinh
112 10/08/2013 1 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
113 09/08/2013 10 ngày 250.000 ₫ Tăng 101.000 VNĐ Misslaptop
114 30/07/2013 3 ngày 149.000 ₫ Giảm 101.000 VNĐ 4tech
115 27/07/2013 8 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
116 19/07/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
117 17/07/2013 19 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
118 28/06/2013 2 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ vienthinh
119 26/06/2013 16 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
120 10/06/2013 3 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
121 07/06/2013 2 ngày 250.000 ₫ Giá không đổi Misslaptop
122 05/06/2013 7 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
123 29/05/2013 2 ngày 240.000 ₫ Giá không đổi atcomputer
124 27/05/2013 1 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
125 26/05/2013 16 ngày 250.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Misslaptop
126 10/05/2013 191 ngày 240.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ atcomputer
127 31/10/2012 1 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
128 30/10/2012 31 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
129 29/09/2012 4 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
130 25/09/2012 20 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
131 05/09/2012 14 ngày 250.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ Misslaptop
132 22/08/2012 21 ngày 150.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ phiducloc
133 01/08/2012 250.000 ₫ Misslaptop
Có tổng cộng 133 thay đổi giá của sản phẩm Toshiba Laptop / Notebook AC Adapters (PA3283U-2ACA) đã được hệ thống ghi lại.